Gå till sidans innehåll

Guide för dig med en sällsynt sjukdom: Att få stöd

Många insjuknade upplever att de får det bästa stödet av personer som har upplevt samma sak. Ibland känns kamratstöd som den bästa hjälpen och det bästa stödet.

I kamratstödet ingår att dela med sig och att få information, men även beskrivningar om erfarenheter och känslor. Att lyssna på andras upplevelser kan vara till stor hjälp vid anpassningen till en ny situation. Diskutera gärna kamratstöd med vårdpersonalen och vårdgivaren. I ett bra kamratstöd ingår goda lyssnaregenskaper, interaktivitet, respektfullt bemötande och jämlikhet. Kamratstöd kan vara svårt att hitta, ibland får man vända sig utomlands, men kontakterna underlättas av fjärrkontakter och olika nättjänster.

Sök någon som lyssnar. Det behöver inte vara en psykolog eller en präst.

Om du inte är van att tala om personliga frågor eller känslor, försök ändå att göra det i just det här speciella fallet. Att hålla tillbaka känslor, tankar och händelser kan ge ökat tryck i framtiden.

En bra lyssnare respekterar dig, är närvarande och är intresserad av dig. Kamratstödjaren ställer öppna frågor och försöker inte ge råd. Kamratstödjaren hjälper dig att öppna upp, berätta din historia, identifiera och förstå dina känslor. Du kan berätta vad du vill för honom eller henne, även känslor som väcker skuld eller skam. Kamratstödjaren är aldrig för snabb med att erbjuda lösningar, rationalisera känslor eller trösta.

Gör övningarna på nästa sida.

Uppdaterad 2.5.2022