Gå till sidans innehåll

Kirurgisk behandling av nystagmus och skelning vid albinism

Nystagmus försämrar synskärpan och gör det svårt att se. Nystagmus kan också bero på dålig syn.

Personer med nystagmus håller ibland huvudet i ett onormalt läge för att se bättre. I detta så kallade nollpunktsläge är nystagmus minst frekvent och upphör ibland nästan helt. Vid medfödd nystagmus upplever personen inte att bilden rör på sig, såvida det inte är ett sällsynt fall av oscillopsi. Nystagmus kan förekomma oberoende av eller i kombination med skelning. Besvärliga fall kan göra det svårt att umgås med andra människor.

Om nystagmus är förknippad med en allvarlig felställning av huvudet kan den ibland behandlas med kirurgi. Synskärpan påverkas inte av en sådan operation. En operation kan dock förhindra utvecklingen av nackproblem och underlätta socialt samspel.

Skelning som orsakar synproblem (t.ex. dubbelseende) eller stör det sociala livet kan behandlas med kirurgi. Kirurgisk behandling bygger alltid på en individuell bedömning. Den vanligaste tidpunkten för en skelningsoperation är precis innan skolåldern. Ibland kan skelögdhet orsaka problem med huvudets hållning hos yngre barn, och då kan man operera tidigare. Vuxna kan också genomgå en skelningsoperation om det behövs.

Uppdaterad 31.5.2021