Gå till sidans innehåll

Guide för dig med en sällsynt sjukdom: Om krisreaktion

Krisreaktionen kan kännas svår, men den ger också en möjlighet att behandla känslorna och göra en ny bedömning av livssituationen.

Kunskapen om sjukdomen, oron och de livsförändringar som sjukdomen medför kan utlösa en krisreaktion. Plötsligt förändras mycket av det som är viktigt i livet. Kunskap om de olika stadierna i krisreaktionen kan hjälpa dig att förstå reaktionerna hos dig själv och den närstående, de förändringar som skett och beteendet. Krisreaktionerna följer varandra i tid, men känslolivet kan gå tillbaka till tidigare stadier i den nya levnadsfasen eller när du får ny information. Stadierna kan också överlappa varandra eller vara i olika faser på olika levnadsområden. Hur krisen upplevs beror bl.a. på personlighet, livssituation och tidigare livserfarenhet.

I krisreaktionen identifieras oftast följande faser:

  • chockfasen

  • reaktionsfasen

  • bearbetningsfasen

  • nyorienteringsfasen.

Uppdaterad 2.5.2022