Gå till sidans innehåll

Guide för dig med en sällsynt sjukdom: Känslomässiga färdigheter

Emotionell intelligens är förmågan att känna igen känslor hos sig själv och andra och att använda dem på ett konstruktivt sätt.

Meningen med negativa känslor

Negativa känslor har ett syfte med tanke på mänsklighetens överlevnad. De får igång snabba reaktioner och kraftig verksamhet, vilket behövs i vissa situationer. Även om de negativa känslorna är starka och ibland tunga, så mattas de av och förvandlas ofta lika snabbt som de dök upp.

Känslor ger uttryck åt fysiologiska reaktioner i våra celler och de producerar hormonella reaktioner, och därför är det inte möjligt att eliminera dem. Vi kan dock lära oss att känna igen känslornas uttryck, deras intensitet och inverkan och på så sätt påverka hur vi reagerar på dem. Att förstå hur känslor uppstår och vad de betyder gör det lättare att leva med dem.

Träna känslomässiga färdigheter

Att känna igen, benämna och acceptera känslor är känslomässiga färdigheter. Det är möjligt att utveckla känslomässiga färdigheter så länge du ser på dina egna och andras känslor med nyfikenhet och acceptans. Olika skeden i livet ger nya behov av känslomässiga färdigheter, så känslorna bearbetas ständigt. Känslor går inte att behärska helt, och man kan inte heller påverka deras uppkomst med viljan.

I känsloövningar, efter att man identifierat, namngett och accepterat känslorna, lönar det sig att specificera känslornas budskap. Märker du reaktionerna som känslorna ger i kroppen? Blir du varm, vill du le, värker det i magen eller stiger axlarna upp till öronen? Hurdana tankar får du av känslorna? Och vilka andra reaktioner eller handlingar ger känslorna upphov till?

Därefter kan du fundera på om känslan producerar nyttiga resurser eller aktiviteter som är lämpliga för situationen. Känslan kan inte tas bort, menden behöver inte nödvändigtvis matas så att den blir större. Känslan kan dämpas redan genom att specificera den eller så läggs det till nya känslor. Då är det viktigt att koncentrera sig på den känsla man undersöker och släppa andra. Genom att undersöka bara en känsla märker man att man förstår mer generellt hur känslor uppkommer.

Uppdaterad 2.5.2022