Gå till sidans innehåll

Guide för dig med en sällsynt sjukdom: Om känslor

Vetskapen om att man har en sällsynt sjukdom väcker många slags känslor från lättnad till förtvivlan.

Känslorna och reaktionerna växlar mycket och är mycket individuella. Efter att ha varit sjuk en längre tid kan det vara en lättnad att få veta vad som legat bakom symtomen. Å andra sidan kan det vara ångestskapande att det inte finns någon direkt behandling av alla sällsynta sjukdomar eller att sjukdomen är så komplicerad. Man kan behöva prova olika slags behandlingar och det tar tid att hitta en bra vårdbalans, och tålamodet och hoppet sätts på prov.

Känslorna är äkta

Känslor är inte rätt eller fel. Alla känslor är naturliga, viktiga, äkta, korrekta och tillåtna. De är viktiga budskap om oss själva och reaktioner på händelser i vår omgivning. Alla har känslor, men vi har olika sätt och förmågor att identifiera och uttrycka känslor. Känslofärdigheter och emotionell intelligens kan man dock både lära sig och utveckla. Man behöver inte reglera känslorna, men genom att utveckla känslofärdigheterna lär vi oss att reglera känslornas uttryck och känsloreaktioner.

Baskänslorna definieras ofta som glädje, sorg, vrede, rädsla. kärlek, avsky, förvåning och skam. Dessa känslor finns enligt forskningen överallt i alla kulturer. Skam kan delvis även vara inlärt. Vreden kan få kraft av besvikelse, hjälplöshet och känslan av att vara övergiven. Sorgen hör också till livet, och som känsla ger den en möjlighet att granskasaker på nytt, fundera på dem och till sist att sorgen lindras.

Uppdaterad 2.5.2022