Gå till sidans innehåll

Kamratstöd för personer med albinism

Kamratstöd är ofta ett viktigt stöd i vardagen för personer med sjukdomen och deras närstående.

Ett brett utbud av information om den egna sjukdomen och dess behandlingsalternativ samt om befintliga former av stöd gör det lättare att klara sig och planera för framtiden. Du kan läsa om fördelarna med kamratstöd i avsnittet om kamratstöd på webbplatsen.

Personer med albinism kan söka kamratstöd hos Suomen albinismiyhdistys. Föreningen samlar personer med albinism och deras närstående för att utbyta information om albinism.

Suomen albinismiyhdistys anordnar möten för sina medlemmar och kan också bedriva utbildnings-, informations-, forsknings- och upplysningsverksamhet. Du hittar mer information på föreningens egna webbplats:

Uppdaterad 22.4.2021