Gå till sidans innehåll

Guide för dig med en sällsynt sjukdom: Om självuppfattning

Sjukdomserfarenheterna kan påverka uppfattningen om en själv och de egna resurserna.

Saker som förr kändes så självklara i livet känns nu plötsligt osäkra. Sjukdomen gör att man kan tvingas att tills vidare ge upp viktiga saker, arbete eller hobbyer på grund av symtomen eller för att man inte orkar. Att avstå från allt detta kan kännas väldigt sorgligt och förändringarna på livets olika områden skapar ångest eller känslor av osäkerhet.

Förändringarna inuti en själv går långsamt även om upplevelserna av sjukdomen kan vara starkt omskakande för både självkännedomen och självkänslan. Om sjukdomen har fortskridit långsamt har man hunnit anpassa sig och kanske lite i sänder accepterat sjukdomens vardag. Om insjuknandet har gått snabbt, kan självkännedomen försvagas tillfälligt. Uppfattningen om den egna förmågan att klara sig, om vad man orkar och om ens egna styrkor kan sättas på prov.

I och med att man accepterar sjukdomen kan man så småningom börja lära känna sig själv på ett nytt sätt. Sjukdomen kan ändra många vardagliga saker, ens eget sätt att tänka och vara. Sjukdomen kan till och med förtydliga ens värderingar och vad som är viktigt för en själv. När allt inte längre är så självklart, berättar många att de värdesätter de små stunderna och sina närmaste på ett helt nytt sätt.

När man är sjuk är det bra att ge sig tid till anpassning och omstrukturering av tankarna. Barmhärtighet och envishet kan vara goda kompanjoner när man undersöker sig själv. Hurdan är jag nu? Vad uppskattar jag hos mig själv och i mitt liv i den här speciella livssituationen? Vilka viktiga saker har jag fortfarande kvar i mitt liv? Vad vill jag värna om? Sjukdomen kan till och med öka självkännedomen och uppfattningen om de egna resurserna, när det har gått tillräckligt lång tid och man har lärt sig leva med sjukdomen.

Gör övningarna på nästa sida.

Uppdaterad 2.5.2022