Gå till sidans innehåll

Guide för dig med en sällsynt sjukdom: Träna dina resurser

Granska dina egna resurser och fundera på vad som ger dig glädje i detta ögonblick.

Övning 1: Resurscykeln

Avsätt 30–60 minuter för denna övning. Gå tillbaka till övningen efter en månad och granska delområdena i din resurscykel på nytt.

A. Rita ett resurshjul i form av en cirkel på ett papper. Markera olika tårtbitar i hjulet för de viktigaste temana och delområdena i ditt liv, till exempel familj, vänner, arbetsliv, jag själv, min kropp, ekonomin, hobbyer.

B. Dra en linje i varje delområde från cirkelns mitt till kanten på cirkeln. Betygsätt med hjälp av linjen hur nöjd du är med varje delområde på en skala 0–10. Betyget 10 betyder att du är mycket nöjd med det delområdet och då sätter du en punkt på linjen längst ut i kanten av cirkeln. På motsvarande sätt betyder 0 att du är mycket missnöjd och då sätter du punkten där linjen börjar i mitten av cirkeln.

Sätt en punkt på varje linje efter hur nöjd du är.

C. Förena punkterna på de olika linjerna genom att rita en inre ring i cirkeln.

D. Skugga området som hamnar innanför cirkeln. Det området visar hur mycket resurser du har till förfogande. Ditt eget förhållande (missnöje eller tillfredsställelse) till olika delområden i livet påverkar resurserna mer än ett absolut mätresultat. En person kan till exempel vara mycket nöjd med sin egen ”skräpkondition”, medan en toppidrottare inte är nöjd ens med sitt toppresultat.

E. Granska ditt eget resurshjul med hjälp av följande frågor:

 • Hur mycket resurser har du?

 • Är dina resurser jämnt fördelade på olika delområden?

 • Hur skulle resan vara om du åkte med en kärra som hade ett sådant här hjul?

 • Hur kan du stärka de livsområden som inte ligger på en tillfredsställande nivå?

 • Vilka saker kan du inte påverka, men du kan påverka din attityd?

 • Vad ger dig glädje och styrka?

F. Använd följande webbplats till hjälp i bedömningen och planeringen

Övning 2: Trevliga stunder

En sjukdom kan förändra många vardagliga vanor och rutiner. Även hobbyer eller energigivande trevliga sysslor kan för ett ögonblick glömmas bort eller känns inte längre viktiga. I vardagens små stunder finns det ändå möjligheter att fortsätta njuta av sådant som du värdesätter.

Fundera utifrån din nuvarande situation:

 • Vilken är den minsta tanken eller stunden som du fortfarande njuter av?

 • Vilken aktivitet som är viktig för dig kan du fortsätta med?

 • Vilka vänliga tankar har du om dig själv?

 • Med vilka små saker kan du skämma bort eller uppmärksamma dig själv?

 • Vilka nya saker har du märkt hos dig själv de senaste veckorna?

 • Vad annat vill du påminna dig själv om?

Uppdaterad 2.5.2022