Siirry sivun sisältöön

Harvinaissairaan opas: Yleistä tunteista

Tieto siitä, että sairastaa harvinaista sairautta herättää monenlaisia tunteita helpotuksesta epätoivoon.

Tunteet ja reaktiot vaihtelevat paljon ja ovat kovin yksilöllisiä. Pitkällisen sairastamisen jälkeen voi olla helpottavaa tietää, mikä syy oireiden taustalla on ollut. Toisaalta ahdistusta saattaa aiheuttaa se, ettei kaikkiin harvinaisiin sairauksiin ole heti tiedossa hoitoa tai sairaus voi kuulostaa monimutkaiselta. Erilaisia hoitoja voidaan joutua kokeilemaan ja hoitotasapainon löytyminen vie aikaa, jolloin kärsivällisyys ja toiveikkuuden tunne ovat koetuksella.

Tunteet ovat aitoja

Tunteet eivät ole oikeita tai vääriä. Kaikki tunteet ovat luonnollisia, tärkeitä, aitoja, oikeita ja sallittuja. Ne ovat tärkeitä viestejä omasta itsestämme ja reaktioita ympäristömme tapahtumiin. Jokaisella on tunteita, mutta meillä on erilaisia tapoja ja kykyjä tunnistaa sekä ilmaista tunteita. Tunnetaitoja ja tunneälyä voi kuitenkin oppia ja kehittää. Tunteita ei tarvitse säädellä, mutta tunnetaitojen kehittämisen kautta opimme säätelemään tunteiden ilmaisua ja tunnereaktioita.

Perustunteiksi määritellään usein ilo, suru, viha, pelko, rakkaus, inho, hämmästys ja häpeä. Näitä tunteita on tutkijoiden mukaan kaikkialla eri kulttuureissa. Häpeä voi olla osittain myös opittua. Viha voi saada voimaa pettymyksen, avuttomuuden ja hylätyksi tulemisen kokemuksista. Suru kuuluu myös elämään ja tunteena se mahdollistaa asioiden uudelleen tarkastelun, pohtimisen ja lopulta surun laimentumisen.

Päivitetty 2.5.2022