Siirry sivun sisältöön

Leikkaussanasto

Leikkaukseen tulijan talo tarjoaa käyttöösi paljon tietoa leikkaustoimenpiteistä ja niihin liittyvistä asioista. Tähän sairaalasanastoon on kerätty tavallisimpia leikkauksen yhteydessä eteen tulevia sanoja.

Puuttuuko sanastosta jotain tai kaipaako jokin sanaston selitys lisäselvitystä? Voit laittaa ideoita meille antamalla palautetta.

 • A

  • Allodynia

   Tila, jossa normaalisti kivuttomat ärsykkeet aiheuttavat kipua.

   Avainsanat: tuntohäiriö, kiputila

  • Analgesia

   Kivuttomuus, kivunhoito, kivun lievittäminen.

   Avainsanat: kivuttomuus, kivunhoito, kivun lievittäminen

  • Anestesia

   Anestesia tarkoittaa kivuttomuutta ja tunnottomuutta. Se on yleisnimitys nukutukselle ja puudutukselle.

   Avainsanat: nukutus, puudutus, kivuttomuus, tunnottomuus

  • APS

   APS (Acute Pain Service) -tiimillä tarkoitetaan äkillisen kivunhoidon työryhmää, joka antaa konsultaatioapua erityisesti leikkauksessa olleiden potilaiden kivunhoidon haasteellisissa tilanteissa.

   Avainsanat: Acute Pain Service, kivunhoito

 • B

  • Balansoitu anestesia

   Nukutusmenetelmä, jossa uni, kivuttomuus sekä lihastoiminnan vaimennus hoidetaan lääkkeiden yhdistelmällä.

   Avainsanat: yhdistelmäanestesia

 • C

  • CPAP-maski

   Naamarin tai hengitysputken avulla ylläpidettävä jatkuva positiivinen hengitystiepaine spontaanihengityksen aikana.

   CPAP-maskia käytetään hengityksen tukemiseen leikkauksen jälkeen. Uniapneapotilailla on usein kotikäytössä CPAP, jolloin oma laite suositellaan otettavaksi mukaan sairaalaan leikkaukseen tultaessa.

   Avainsanat: Naamari, continuous positive airway pressure

 • E

  • Enteraalinen

   Ruoansulatuskanavan kautta annosteltu ravinto, neste tai lääke.

   Avainsanat: suun kautta, peräsuolen kautta

  • Entropia

   Aivosähkökäyrään perustuvia mittausmenetelmiä, joilla seurataan otsalle laitettavan anturin (tarra) kautta yleisanestesian aikaisen unen syvyyttä.

   Avainsanat: BIS, bispektraali-indeksi, SE, state etropy, RE, response entropy

  • Epiduraalikatetri

   Ohut katetri, joka laitetaan epiduraalitilaan puudutusta varten.

   Avainsanat: puudutus, akuutti kipu, lääkkeellinen hoito, katetri, ohut katetri, ohut putki

  • Epiduraalipuudutus

   Epiduraalipuudutuksessa ohut katetri laitetaan epiduraalitilaan, jonne puuduteaine annostellaan.

   Avainsanat: vyöhykemäinen puutuminen, leikkauksen jälkeinen kivunhoito, synnytyskivunhoito, syöpäkivunhoito

  • Epiduraalitila

   Selkäytimen kovakalvon ja selkänikaman luukalvon välinen tila.

   Avainsanat: selkärangankanavan tila, periduraalitila

 • H

  • Haavapuudutus

   Kivunhoidonmenetelmä, jossa lääkäri ruiskuttaapuudutusainetta leikkaushaavan ympäristöön tai asettaa jatkuvaapuudutusliuoksen annostelua varten alueelle katetrin. Haavapuudutusta käytetäänleikkauksien jälkeisessä kivunhoidossa.

   Avainsanat: kivunhoitomenetelmä, leikkaushaavan puudutus

  • Happi

   Lisähappi on leikkauspotilaalle usein tarpeen. Happea annetaan happimaskilla eli -naamarilla, ”happiviiksillä” tai yleisanestesian aikana anestesiakoneen kautta.

   Avainsanat: lisähappi, happimaski, happinaamari, happiviikset

  • Hengityskone

   Hengityskone huolehtii tarpeellisesta kaasujenvaihdosta eli hapen saannista ja hiilidioksidin poistumisesta nukutuksen aikana.

   Avainsanat: respiraattori, ventilaattori

  • Heräämö

   Leikkaussalien yhteydessä sijaitseva jälkivalvontatila, jossa potilaan vointia seurataan välittömästi leikkauksen jälkeen. Heräämössä tehdään myös esivalmisteluja leikkausta varten ja suoritetaan toimenpiteitä.

   Avainsanat: jälkivalvontatila, leikkauksenjälkeinen tarkkailu, postoperatiivinen hoito

  • Humaus

   Humaukseksi sanotaan lyhytkestoista nukutusta, jossa potilaan hengitystä avustetaan maskilla.

   Avainsanat: humautus, lyhytkestoinen nukutus

  • Hyperalgesia

   Kivunarkuus, herkistynyt kivuntunto. Hyperalgesiaa voi ilmetä vahingoittuneessa kudoksessa tai vahingoittuneen kudoksen ulkopuolella.

   Avainsanat: kivun arkuus, herkistynyt kivuntunto

  • Hypnootti

   Suoneen annosteltava lääkeaine, jonka avulla potilas nukahtaa. Käytetään yleisanestesian aloituksessa ja ylläpidossa sekä pienemmällä annoksella rentouttavana ja rauhoittavana lääkkeenä.

   Avainsanat: nukutusaine, nukutus, yleisanestesia, rentouttava lääke, rauhoittava lääke

  • Hyytymishäiriö

   Leikkauksen yhteydessä huolehditaan, että veren hyytyminen on riittävää leikkkausvuodon tyrehtymisen ja leikkauksen onnistumisen kannalta. Tarvittaessa potilaalle annetaan hyytymistekijävalmisteita suoneen. Toisaalta huolehditaan, ettei hyytymistaipumus muodostu liialliseksi, jotta voitaisiin vältää veritukoksia mahdollisimman hyvin.

   Anestesialääkäri ja leikkaava lääkäri suunnittelvat yhdessä hyytymistasapainoon vaikuttavien tekijöiden optimoinnin ja lääkevalmisteiden valmistelun.

   Jos sinulla on pysyvä veren hyytymistä estävä lääkitys, saat ennen leikkausta ohjeet mikäli lääkityksesi on laitettava tauolle tai korvattava muulla valmisteella.

   Avainsanat: hyytyminen, hyytymistekijät, hyytymistä estävä lääkitys, hyytymistasapaino, hyytymistaipumus

 • I

  • Ilokaasu

   Kaasu, jolla on nukuttava ja kipua lievittävä vaikutus. Ilokaasua annostellaan hapen kanssa hengityskoneen kautta. Voidaan käyttää myös kivunlievitykseen.

   Avainsanat: typpioksiduuli, kaasu, kipua lievittävä kaasu

  • Induktio

   Tarkoittaa anestesian aloitusvaihetta, vaihe nukutuksen aloittamisesta riittävän nukutussyvyyden alkuun.

   Avainsanat: anestesian aloitusvaihe, nukutuksen aloitusvaihe, nukutuksen käynnistäminen

  • Infektio

   Tartunta, tulehdus. Tarkoittaa taudinaiheuttajien tunkeutumista elimistöön ja lisääntymistä veressä tai kudoksissa, mahdollisia oireita ja vaurioita aiheuttaen.

   Avainsanat: tulehdus, tulehdustila, taudinaiheuttaja

  • Infiltraatiopuudutus

   Puudutusmenetelmä, jolla saadaan aikaan pienehkön kehonosan tai pinnallisen iho- tai limakalvoalueen paikallinen tunnottomuus. Puudute ruiskutetaan suoraan leikattavaan kudokseen. Puudutusta käytetään myös leikkauksen jälkeiseen kivunlievitykseen.

   Avainsanat: paikallispuudutus, puudutusmenetelmä, paikallinen tunnottomuus, leikkauksen jälkeinen kivunhoito

  • Infuusio

   Nesteensiirto elimistöön kanyylin tai katetrin kautta.

   Avainsanat: tiputus, tippa, nesteensiirto

  • Infuusioliuos

   Yleisnimitys liuoksille, joita käytetään potilaan nesteytykseen, lääkkeiden laimentamiseen tai toimenpidealueen huuhteluun. Liuoksia on erilaisia eri tarkoituksiin. Yleisnesteet sisältävät yleensä vettä ja suoloja.

   Avainsanat: nestehoito, lääkelaimennos, haavan huuhteluneste, suonensisäinen nestehoito

  • Inhalaatioanestesia

   Yleisanestesian muoto, jossa nukutusta ylläpidetään hengityskoneen avulla hengitykseen annosteltavan lääkekaasun avulla.

   Avainsanat: hengitettävä nukutusaine, lääkekaasu

  • Intubaatio

   Hengitysputken asettaminen henkitorveen.

   Avainsanat: hengitysputken asettaminen, hengityksen turvaaminen, hengityksen ylläpito

  • Intubaatioputki

   Hengitysteiden aukipitoa varten kurkunpäähän tai henkitorveen viety putki hapen ja nukutuskaasujen kulkua varten. Hengitysputki laitetaan potilaan nukkuessa.

   Avainsanat: hengitysputki, endotrakeaaliputki, orotrakeaaliputki, keinotekoinen ilmatie, keinoilmatie

 • J

  • Johtopuudutus

   Puudutusmenetelmä, jossa puudutetta ruiskutetaan lähelle yksittäistä hermoa tai hermopunosta. Voidaan käyttää anestesiamuotona leikkauksen yhteydessä tai leikkauksen jälkeisen kivunhoidossa.

   Avainsanat: puudutusmenetelmä, hermopuudutus, anestesiamuoto

 • K

  • Katetri

   Taipuisa putki, jota käytetään nesteenantoon tai jolla johdetaan nestettä elimistöstä. Näitä ovat esimerkiksi keskuslaskimokatetri ja virtsakatetri.

   Avainsanat: johtoputki, onteloputki

  • Keskuslaskimokatetri

   Suurten nestemäärien antamiseen tai ravitsemushoitoon tarkoitettu katetri. Keskuslaskimokatetri asetetaan yleensä kaula- tai solislaskimoon.

   Avainsanat: CVK, sentraalinen venakatetri, ravitsemuskatetri, nestehoitokatetri, mittauskatetri

  • Kipumittari

   Kivun voimakkuutta arvioidaan kipumittareilla. Hoitajan opastamana potilas voi valita itselleen sopivimman.

   Avainsanat: VAS, visual analogue scale, VRS, visual rating scale, NRS, numeral rating scale

 • L

  • Laparoskopia, laparotomia

   Vatsan alueen leikkauksia, jotka tehdään laparotomia- tai laparoskopiateitse. Laparotomia tarkoittaa avoleikkausta ja laparoskopia tähystysleikkausta.

   Avainsanat: tähystysleikkaus, avoleikkaus, leikkausviilto, reikä ihossa

  • Laryngoskooppi

   Hengitysputken asettamisessa käytettävä kurkunpään tähystin.

   Avainsanat: kurkunpääntähystin, tähystin, valaiseva tähystin

  • Larynxmaski

   Larynxmaski (LMA) on kurkunpäänaamari, jota käytetään yleisanestesiassa hengitystien turvaamiseen.

   Avainsanat: LMA, kurkunpäänaamari

  • Laskimokanyyli

   Ohut johtoputki, joka asetetaan yleensä yläraajan laskimoon lääkkeenantoa tai nesteensiirtoa varten.

   Avainsanat: suonikanyyli, kanyyli, viggo, tippakanyyli

  • Laskimopuudutus

   Yläraajaleikkauksissa käytettävä puudutusmenetelmä, jossa leikkausalueen laskimosuonet (verta sydämeen tuovat suonet) tyhjennetään niin sanotun verityhjiömansetin avulla ja tilalle ruiskutetaan puudutusainetta.

   Avainsanat: puudutusmenetelmä, verityhjiömansetti

  • Lihasrelaksantti

   Yleisanestesiassa käytettävä lihaksistoa lamaava lääkeaine.

   Avainsanat: luustolihaksen jännitystä vähentävä, lihaksistoa lamaava, yleisanestesia-aine

  • Likvortila

   Selkäydintä ympäröivä nestetila, jonne voidaan annostella puuduteaineita ja kipulääkkeitä.

   Avainsanat: spinaalitila, nestetila

  • Lämpöpeitto

   Leikkaussalissa pyritään ylläpitämään potilaan normaali kehon lämpötila, apuna käytetään muun muassa erilaisia lämpöpatjoja, lämpöpuhallinpeittoja sekä lämmitettyjä nesteitä.

   Avainsanat: lämpöpatja, lämpöpuhallinpatja, lämmitetyt nesteet

 • M

  • Maski

   Happea, ilmaa tai anestesiakaasuja annetaan potilaalle erilaisten maskien avulla.

   Avainsanat: naamari, viikset

  • Monitorointi

   Potilaan tilan seuranta ja valvonta. Yleisimmin tarkoittaa verenpaineen, pulssin, sydänkäyrän sekä veren happipitoisuuden seurantaa.

   Avainsanat: potilasseuranta, potilastarkkailu

 • O

  • Opioidi

   Vahva keskushermoston kautta vaikuttava kipulääke. Vahvoja opioideja ovat esimerkiksi morfiini ja oksikodoni, heikkoja opioideja ovat tramadoli ja kodeiini.

   Avainsanat: vahva kipulääke, voimakas kipulääke

 • P

  • Parenteraalinen

   Annostelureitti muun kuin ruoansulatuskanavan kautta. Tarkoittaa yleensä suonensisäistä annostelua.

   Avainsanat: suoliston ulkopuolinen, annostelureitti, lääkereitti, nestereitti

  • PCA

   Laite, jolla potilas voi itse annostella kipulääkettä suoraan laskimoon. Käytetään leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa kivuliaiden leikkausten jälkeen.

   Avainsanat: Patient Controlled Analgesia, kivunhoitolaite, kivunhoito

  • Pintapuudutus

   Ihon tai limakalvon pintapuudutus suihkeena, tippana, voiteena tai geelinä.

   Avainsanat: ihopuudutus, limakalvopuudutus

  • Pleksuspuudutus

   Puudutusmenetelmä, jossa puudute ruiskutetaan hermopunoksen ympärille. Puudutuksen avulla saavutetaan raajan tai kehon osan alueellinen tunnottomuus ja/tai kivuttomuus leikkausta tai leikkauksen jälkeistä kivun hoitoa varten.

   Avainsanat: hermopunoksen puudutus, kivunhoito leikkauksessa, leikkauksenjälkeinen kivunhoito

  • Postspinaalipäänsärky

   Spinaalipuudutuksen jälkeinen päänsärky aiheutuu alhaisesta aivo-selkäydinnesteen paineesta. Päänsärky tuntuu tyypillisesti pystyasennossa ja helpottuu makuuasennossa. Päänsärkyä voidaan hoitaa veripaikalla.

   Avainsanat: lannepiston jälkeinen päänsärky, spinaalipuudutus, päänsärky pystyasennossa

  • Pulssioksimetri

   Laite, joka mittaa veren happipitoisuutta. Laitteen avulla arvioidaan hengitystoiminnan riittävyyttä. Anturi kiinnitetään yleensä sormeen tai korvalehteen.

   Avainsanat: veren happipitoisuus, happisaturaatio, hapetuksen seuranta

  • Puuduteaine

   Lääke, joka estää hermoimpulssien syntyä ja kulkua hermoissa.

   Avainsanat: kivunesto, kipua lievittävä

  • Puudutus

   Puudutus on tunnottomuuden ja kivuttomuuden luomista puuduteaineella.

   Avainsanat: tunnottomuus, kivuttomuus

 • S

  • Sedaatio

   Rauhoitus. Sedaatiossa suoneen annetaan rauhoittavaa lääkettä ja/tai vahvaa kipulääkettä. Tarkoituksena on lievittää kipua, pelkoa ja ahdistusta.

   Sedaatiota käytetään esimerkiksi erilaisten puudutuksessa tehtävien toimenpiteiden yhteydessä.

   Avainsanat: kivunlievitys, pelonlievitys, leikkauspelko, puudutusleikkaus

  • Steriili

   Täysin puhdas, bakteeriton. Leikkausalueen ja -peittelyn sekä tarvikkeiden vaatimustaso.

   Avainsanat: täysin puhdas, bakteeriton.

 • T

  • Tarkistuslista

   Työkalu eli lista tarkistuksia, joiden avulla edistetään turvallisuutta. Niitä voidaan soveltaa missä tahansa leikkaussalissa. Tarkistuslistan tavoite on tukea hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä, vahvistaa parempaa tiedotusta ja tiimityötä.

   Tarkistuslista jakaa leikkauksen kolmeen vaiheeseen: vaiheeseen ennen anestesian alkua (sisäänkirjautuminen) ,vaiheeseen ennen viiltoa (aikalisä) ja vaiheeseen ennen leikkaussalista poistumista (uloskirjautuminen).

   Avainsanat: cheklist, turvallisuuskäytäntö, turvallisuus leikkaussalissa

  • Tehohoito

   Teho- tai tehovalvontaosastolla toteutettava vaativampi hoito. Vaativampi hoito tarkoittaa esimerkiksi potilaan hengityksen avustamista hengityskoneen avulla.

   Avainsanat: vaativa hoito, vaativa potilashoito

 • V

  • Valtimokanyyli

   Verenpaineen mittausta tai verinäytteiden ottamista varten valtimoon eli verta sydämestä poispäin kuljettavaan verisuoneen viety ohut kanyyli.

   Avainsanat: arteriakanyyli, artsikka

  • Veripaikka

   Veripaikalla hoidetaan lannepiston jälkeistä pitkittynyttä päänsärkyä ottamalla potilaan omaa verta ja ruiskuttamalla sitä selkäydinkanavan viereiseen tilaan. Veri puristaa aivo-selkäydinkanavaa, jolloin piston aiheuttama alhainen paine palautuu normaaliksi.

   Avainsanat: pitkittynyt päänsärky, selkäpuudutuksen haittavaikutus

  • Verityhjiö

   Menetelmä, jossa laskimot tyhjennetään verestä kireän sidoksen ja mansetin avulla. Laskimoiden tyhjentäminen parantaa leikkausolosuhteita. Menetelmää käytetään jalan ja käden leikkauksissa.

   Avainsanat: verisuonten tyhjennys, leikkausolosuhteen parantaminen

  • Virtsakatetri

   Virtsaputken kautta virtsarakkoon laitettava taipuisa ohut letku, jonka avulla rakko tyhjenee. Käytetään virtsamäärän seurantaan tai tilanteessa, jolloin potilas ei saa virtsattua.

   Avainsanat: taipuisa letku, ohut letku, ontelo letku, virtsaus

 • Y

  • Yleisanestesia

   Yleisanestesia eli nukutus on lääkkeillä aikaansaatu tila, jossa potilas ei tunne, reagoi tai muista toimenpiteestä johtuvaa kipua eikä tiedosta nukutuksenaikaisia tapahtumia. Yleisanestesiaan voidaan liittää myös lihastoiminnan lamaannuttaminen.

   Avainsanat: nukutus, lääkkeellinen uni