Siirry sivun sisältöön

Iäkäs potilas tehohoidossa

Ihmisen ikä ei ole tehohoidon aloittamisen este. Iäkkään potilaan tehohoidon aloittamista arvioidaan aina lääketieteellisin perustein potilaan edun mukaisesti.

Akuuttia sairastumista edeltänyt hauraus ja toimintakyky ovat tärkeimpiä tehohoidon mahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Vanhuuden hauraudelle on tyypillistä fyysisen aktiivisuuden vähäisyys, toimintojen hitaus, voimien heikkous ja uupumus.

Tehohoidosta toipuminen on vaativa, jopa viikkoja tai kuukausia kestävä prosessi. Tehohoidosta saavutettavaa hyötyä pohdittaessa onkin otettava huomioon seuraavat tekijät:

 • potilaan aiempi henkinen tila

 • fyysinen suorituskyky

 • omatoimisuus

  • kotona asuminen

  • kodin ulkopuolella liikkuminen

  • kotiavun tarve

 • pitkäaikaissairaudet

 • mahdollinen hoitotahto

 • akuuttiin sairauteen jo annettu hoito ja sen vaste.

Ratkaisu tehohoitoon ryhtymisestä tehdään lääketieteellisin perustein, hyötyjä ja haittoja arvioiden, potilaan edun mukaisesti hänen tai hänen omaistensa kanssaan keskustellen.

Tehohoidosta pidättäytyminen ei välttämättä tarkoita pidättäytymistä paranemiseen tähtäävästä aktiivisesta hoidosta. Vuodeosastolla tai valvontayksikössä voidaan monesti päästä hyvään hoitotulokseen, ja tehohoidon tuottama lisäarvo suhteessa raskaiden hoitojen kuluttavuuteen vanhuspotilaan kohdalla saattaa olla vähäinen.

Päivitetty 24.11.2023