Siirry sivun sisältöön

Akuutin munuaisvaurion hoito teho-osastolla

Tehohoitopotilaalle saattaa kehittyä hoidon aikana äkillinen munuaisvaurio, jota hoidetaan teho-osastolla erilaisin keinoin.

Tehohoitopotilaalla akuutti munuaisvaurio on hyvin yleinen, ja henkilöllä on yleensä useita samanaikaisia akuutille munuaisvauriolle altistavia riskitekijöitä. Näitä ovat muun muassa vaikeat infektiot, munuaisten verenkiertoa huonontavat tilat, kuten verenpaineen lasku, runsas verenvuoto tai sydämen vajaatoiminta.

Lääkeaineita, jotka voivat heikentää munuaisten toimintaa ovat esimerkiksi

  • tulehduskipulääkkeet

  • tietyt antibiootit

  • eräät verenpainelääkkeet

  • tietokonekuvauksessa käytettävä jodipitoinen varjoaine.

Akuutin munuaisvaurion kehittymiseen altistavat muun muassa krooninen munuaisten vajaatoiminta, diabetes ja valtimokovettumatauti. Iäkkäillä toimivaa munuaiskudosta on normaaliin ikääntymiseen liittyen vähemmän, jolloin toiminta häiriintyy herkemmin kuin nuoremmilla.

Akuutti munuaisvaurio näkyy virtsanerityksen vähenemisenä ja veren kreatiniini- sekä ureapitoisuuden nousemisena. Akuutti munuaisvaurio todetaankin mittaamalla veren kreatiniinipitoisuus ja sen muutos sekä seuraamalla virtsanerityksen määrää. Veren nouseva kaliumpitoisuus ja happamuuden lisääntyminen ovat vaaran merkkejä akuutissa munuaisvauriossa. Akuutti munuaisvaurio on vakava tila ja kertoo suuren riskin sairaudesta.

Munuaisvaurion hoito

Parantavaa lääkehoitoa akuuttiin munuaisvaurioon ei toistaiseksi tunneta. Hoidossa keskitytään huolehtimaan nestetasapainosta ja verenpaineen normalisoimisesta sekä keskeyttämään munuaisille haitallisten lääkkeiden käyttö. Vaikeassa tilanteessa käytetään munuaisten korvaushoitoa eli dialyysia. Teho-osastolla munuaiskorvaushoitoa voidaan antaa joko jatkuvana tai jaksoittaisena hoitona suureen laskimoon asetettavan katetrin kautta. Tällöin osa verenkiertoa ohjataan dialyysikoneeseen, joka hoitaa tilapäisesti munuaisten tehtävää eli puhdistaa verestä kuona-aineita, happamuutta ja kaliumia.

Lievä akuutti munuaisvaurio korjaantuu kuitenkin useimmiten ajan myötä itsestään. Sairastetun akuutin munuaisvaurion jälkeen seuranta on tärkeää, sillä potilailla on jatkossa tavallista suurempi riski uuteen akuuttiin munuaisvaurioon tai pysyvään munuaisten vajaatoimintaan. Merkittävälle osalle niistä potilaista, jotka ovat tarvinneet dialyysia akuutin munuaisvaurion vuoksi, kehittyy myöhemmin munuaisten korvaushoitoa vaativa krooninen munuaissairaus.

Päivitetty 24.11.2023