Siirry sivun sisältöön

Potilaspäiväkirja tehohoidon aikana

Tehohoitopotilaalle voidaan pitää päiväkirjaa ajalta, kun hän ei itse pysty seuraamaan ympäröiviä tapahtumia. Potilaan tervehtyessä päiväkirja auttaa hahmottamaan hoidon aikaisia tapahtumia.

Potilaspäiväkirjan tarkoitus on auttaa potilaita täydentämään muistoja tehohoitojaksolta ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan pärjätä psyykkisesti sairaalahoidon jälkeen.Tutkimusten mukaan päiväkirjan pitäminen tehohoitopotilaalle saattaa vähentää posttraumaattisen stressinreaktion esiintymistä ja auttaa potilasta jäsentämään tehohoitoaan paremmin. Läheisten kirjoittamaa päiväkirjaa on käytetty paljon muualla Euroopassa, mutta Suomessa vähemmän.

Potilaspäiväkirjaan merkityn tekstin pitää olla ymmärrettävää ja mieluummin lyhyttä ja ytimekästäkuin kovin yksityiskohtaista. Päiväkirjaa voivat kirjoittaa kaikki hoitoon osallistuvat tahot. Läheisten ja ystävien tekstit voivat olla mitä tahansa asioita, jotka ovat potilaalle tärkeitä, vaikkapa runoja.

Potilaspäiväkirjasta hyötyvät eniten neurologiset potilaat ja potilaat, joiden hoito teho-osastolla kestää useamman päivän.

Päivitetty 24.11.2023