Leikkaustavan valinta

Leikkaustapoja on useita ja leikkaustavan valintaan vaikuttavat potilaan ikä, yleiskunto ja sairaudet. Potilaan omat toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.