Potilaan tarkkailu teho-osastolla

Tehohoitopotilaan tilaa tarkkaillaan jatkuvasti valvontamonitorista. Monitori hälyttää, mikäli jokin arvo poikkeaa tavoitteesta.

Valvontamonitori seuraa potilaan elintoimintoja teho-osastolla.

Teho-osastolla potilaat ovat kytkettyinä valvontamonitoriin. Kuvassa ylimmät vihreät rivit ovat EKG-käyrää, joka kuvaa sydämen sähköistä toimintaa. Potilaan rintakehällä on 5–10 johtoa kiinni tarroilla. Iso vihreä luku oikealla tarkoittaa sykkeen nopeutta.

Punainen aaltomainen viiva tarkoittaa verenpainetta mitattuna valtimokanyylistä. Kanyyli on asetettu potilaan valtimoon, yleensä ranteeseen tai kyynärtaipeeseen. Veri virtaa valtimossa kuvassa näkyvän käyrän mukaan sykäyksittäin. Punainen luku sivussa näyttää verenpaineen, ja suluissa vieressä näkyy keskivaltimopaine (MAP), jonka tasoa tehohoidossa seurataan eniten.

Monitorin valkoinen käyrä kuvaa hengitysputkesta mitattua hiilidioksidin määrä. Määrä vaihtelee sisään- ja uloshengityksen mukaan. Sen avulla arvioidaan hengityksen riittävyyttä ja nähdään hengityksen nopeus. Luvut vieressä ovat mitattu hiilidioksidiarvo, mitattu happipitoisuus prosentteina ja hengitystiheys.

Siniharmaa luku tarkoittaa verenpainemansetilla mitattua verenpainelukemaa.

Alimmalla rivillä keltainen luku 97 on happisaturaatio mitattuna sormesta saturaatiomittarilla. Paras on 100, ja yli 90 on yleensä hyvä. Punainen numero 7 ja keltainen numero 7 ovat valtimokäyrän korkeustason heilahtelua kuvaavia lukuja. Valkoisella näkyy potilaan kehon lämpötila. Arvo tulee yleensä virtsakatetriin kiinnitetystä lämpöanturista.

Monitoreihin asetetaan hälytysraja, jolloin henkilökunta osaa reagoida, kun jokin arvo on tavoitetasosta poikkeava ja potilaan tila muuttuu. Mitä suurempi poikkeama, sitä voimakkaammin laite hälyttää.

 

Kyllä

Päivitetty  24.11.2023