Nukutus eli yleisanestesia

Nukutus on tila, jossa potilas ei tunne kipua eikä tiedosta nukutuksenaikaisia tapahtumia.

​​​ Se on lääkkeillä aikaansaatu tila, jossa potilas ei tunne, reagoi tai muista toim​enpiteestä johtuvaa kipua eikä tiedosta nukutuksen aikaisia tapahtumia.

Yleisanestesia koostuu siis unesta, kivuttomuudesta ja usein myös lihastoiminnan lamaannuttamisesta.

Päivitetty  22.10.2021

Kyllä