Siirry sivun sisältöön

Mitä tehohoito on?

Tehohoito on lääketieteen erikoisala, joka keskittyy vakavasti sairaiden potilaiden hoitamiseen. Useimmiten potilas kärsii hengenvaarallisesta tai hengitystoimintaa uhkaavasta tilasta.

Potilaspaikka teho-osastolla

Tehohoitoa annetaan tehohoitoyksikössä tai tehohoitoyksikön kaltaisessa ympäristössä, jossa on erityisesti tehohoitoon koulutettu henkilökunta.

Tehohoitoa voidaan antaa potilaille, joiden peruselintoiminnot, kuten hengitys, verenkierto tai munuaistoiminta, ovat epävakaat tai heikentyneet vakavien sairauksien, vammojen tai leikkausten seurauksena. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vakavat infektiot, keuhkosairaudet, sydänkohtaukset, aivovammat, myrkytykset ja muut hengenvaaralliset tilat.

Tehohoidossa potilaiden vointia ja elintoimintoja seurataan jatkuvasti muun muassa laitteiden avulla. Heidän elintoimintojaan tuetaan tarvittavilla lääkkeillä, lisähapella, hengitystä tukevalla mekaanisella laitteella (hengityskone) ja muilla lääketieteellisillä toimenpiteillä. Tehohoito pyrkii vakauttamaan potilaan tilaa, tukemaan elintoimintoja ja edistämään toipumista. Se voi myös sisältää kivunlievitystä, infektioiden hoitoa, nestehoitoa, ravitsemustukea ja fysioterapiaa.

Tehohoito on monialaista. Eri erikoisalojen lääkärit, kuten tehohoitolääkärit, kirurgit, anestesiologit ja sisätautilääkärit, työskentelevät yhdessä hoitotiimin kanssa varmistaakseen potilaan optimaalisen hoidon. Tehohoidon tavoitteena on torjua tilapäinen kuolemanvaara, lievittää kärsimystä ja edistää paranemista vakavista ja hengenvaarallisista tiloista.

Päivitetty 24.11.2023