Tietoa robottiavusteisesta leikkauksesta

Robottiavusteisen leikkauksen jälkeen potilas toipuu usein avoleikkausta nopeammin ja sairauslomakin jää lyhyemmäksi. Saat lisätietoa hoitavalta lääkäriltäsi.

Robottiavusteisilla leikkauksilla tarkoitetaan leikkaustoimenpiteitä, joissa käytetään apuvälineenä leikkausrobottia. Leikkausrobotit eivät leikkaa itsenäisesti, vaan ne ovat kirurgin ohjaamia työkaluja, joiden kautta kirurgin käsien liike välittyy laitteiston ja instrumenttien kautta toimenpidealueelle.

Robottiavusteista kirur​giaa hyödynnetään muun muassa vatsa- ja rintaontelon tähystysleikkauksissa (laparoskooppinen ja thorakoskooppinen kirurgia), korva-, nenä ja kurkkukirurgiassa sekä ortopediassa (tekonivel- ja selkäkirurgia). Robottilaitteistoja käytetään apuna toimenpiteissä myös kardiologiassa ja neurokirurgiassa.

Ei suurta leikkaushaavaa

Leikkausrobotin kamera ja instrumentit viedään leikkausalueelle ihon läpi laitettavien pienten porttien kautta. Näin vältetään suurten leikkaushaavojen teko. Poistettava kudos otetaan ulos yleensä pussissa laajennetun porttiaukon kautta, erilllisestä pienestä haavasta tai kehon luonnollisten aukkojen kautta.

Robottiavusteisesti voidaan leikata esimerkiksi eturauhasta, munuaista, kohtua, kateenkorvaa, peräsuolta, tyriä ja sydäntä. Lääkärisi kertoo sinulle, mikäli leikkauksesi voidaan tehdä robottiavusteisesti. Leikkauksissa ja leikkauksesta toipumisessa on leikkauskohtaisia eroja.

Robotti toistaa kirurgin käsien liikkeet

Nykyiset vatsa- ja rintaontelon sekä nenän ja nielun leikkauksissa käytettävät robotit koostuvat kolmesta pääosasesta: konsoli, torni ja robottikäsivarret. Konsolissa leikkaavalla lääkärillä on kolmiulotteinen näkymä 10–15-kertaisella suurennoksella. Hän liikuttaa robotin kameraa ja instrumentteja käsillään ja jaloillaan. Liikkeet välittyvät konsolin ohjaimista robottilaitteiston käsivarsiin ja edelleen käsivarsissa kiinni oleviin instrumentteihin.

Instrumenttien liikelaajuudet ylittävät käsien liikelaajuudet. Instrumentit ovat kääntyväkärkisiä ja niiden liikkeet vastaavat kirurgin käsien, ranteen ja sormien liikkeitä. Näin leikkausliikkeet ovat hyvin intuitiivisiä ja opittavissa nopeammin kuin jäykkäkärkisillä instrumenteilla leikattaessa. Hyvästä liikelaajuudesta on hyötyä erityisesti perinteisessä tähystyskirurgiassa haastavassa ompelussa sekä ahtaissa paikoissa tapahtuvassa kudoksen irrottelussa.

Leikkausrobotin tornissa on valolähde, virtalähde, vatsaontelon kaasutäytöstä vastaava laite sekä monitori. Lisäksi robottiavusteisen kirurgian leikkaussaleissa on useita muita leikkausalueen kuvaa näyttäviä monitoreja avustavaa kirurgia ja muuta henkilökuntaa varten.

Robottileikkauksen etuja:

  • Nopeampi toipuminen, sillä isoa leikkaushaavaa ei tarvita.
  • Leikkausvuoto on yleensä vähäisempää.
  • Sairaalahoitoaika on lyhyempi.
  • Leikkauksen jälkeisiä haittavaikutuksia on vähemmän.
  • Uusintaleikkauksien tarve on vähäisempää.
  • Sairausloma on robottiavusteisen leikkauksen jälkeen usein lyhyempi.
 

Kyllä

Päivitetty  1.12.2021