Erityisryhmien huomiointi leikkaussalissa

Leikkauspotilaille tarjotaan hyvää hoitoa yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan riippumatta potilaan iästä, sairaudesta tai taustasta.

Potilasta tulee kohdella niin, ettei tämän ihmisarvoa loukata ja että tämän yksityisyyttä sekä vakaumusta kunnioitetaan.

Leikkaussalissa pyritään sallimaan potilaalle esimerkiksi hunnun käyttö niin pitkään kuin mahdollista. Hoitavaan sukupuoleen liittyvät seikat huomioidaan, mikäli se on käytännössä mahdollista.

Päivitetty   

Kyllä