Erityisryhmien huomiointi leikkaussalissa

Leikkauspotilaille tarjotaan hyvää hoitoa yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan riippumatta potilaan iästä, sairaudesta tai taustasta.

Potilasta tulee kohdella niin, ettei tämän ihmisarvoa loukata ja että tämän yksityisyyttä sekä vakaumusta kunnioitetaan.

Leikkaussalissa pyritään sallimaan potilaalle esimerkiksi hunnun käyttö niin pitkään kuin mahdollista. Hoitavaan sukupuoleen liittyvät seikat huomioidaan, mikäli se on käytännössä mahdollista.

Haitarin otsikkotaso2
Vakaumukseen liittyvät asiat

Ota puheeksi vakaumukseen liittyvät asiat hoitavan lääkärin kanssa hyvissä ajoin, jotta lääkäri voi varmistaa hoidon toteutumisen mahdollisimman laadukkaalla ja turvallisella tavalla.

Diabeetikot

Verensokeritasoja seurataan normaalia tiheämmin ja tarvittaessa annetaan lyhytvaikutteista insuliinia tai annetaan jo osastolla sokeripitoista nestettä laskimokanyylin kautta.

Raskaana olevat

Ilmoita raskaudestasi heti, kun olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.

Raskauden vaikutus verenkiertoon huomioidaan leikkausasennossa. Potilas tuetaan loivaan kylkiasentoon laittamalla tyyny oikean kyljen alle.

Leikkauksen jälkeen kätilö tulee tarvittaessa varmistamaan sikiön hyvinvoinnin ottamalla sykekäyrän.

Imettävät äidit

Saat ohjeet toimenpiteen jälkeisestä imetyksestä, koska jotkut kipulääkkeet voivat kertyä äidinmaitoon. Lue tarkempaa tietoa raskaana olevien ja imettävien äitien kivunhoidosta:

Pienten lasten vanhemmat

Toinen vanhemmista pääsee yleensä saattamaan lapsen leikkausosastolle. Leikkauksen jälkeen vanhempi pääsee heräämöön, mikäli heräämön muu toiminta ja muut potilaat sen sallivat.

Tulkit ja kehitys- tai liikuntavammaisten omahoitajat

Tulkit ja omahoitajat pääsevät yleensä saattamaan potilaan leikkausosastolle ja tulemaan heräämöön, mikäli heräämön toiminta sen sallii. He auttavat henkilökuntaa turvaamaan potilaan hyvän hoidon.

Iäkkäät potilaat

Iäkkäiden potilaiden kyky sopeutua nukutuksen ja leikkauksen aiheuttamaan stressiin on merkittävästi huonompi kuin nuorten potilaiden. Leikkauksen jälkeinen sekavuus ja tiedon käsittelyyn liittyvien toimintojen heikentyminen ovat yleisiä ongelmia.

Ikääntymisen aiheuttamat erityispiirteet huomioidaan nukutuksen ja leikkauksen suunnittelussa. Muistisairailla on hyvä olla mukana Kotisairaanhoidon kansio. Se auttaa hoitohenkilökuntaa hahmottamaan potilaan henkisen ja ruumillisen kunnon ennen leikkausta.

Tahdistinpotilaat

Sydämen tahdistimen tehtävä on tahdistaa sydämen sykettä kun sydämen luontainen tahdistus ei toimi normaalisti. Jos sinulle suunnitellaan leikkausta, mainitse aina, että sinulla on tahdistin.

Mikäli sinulla on tahdistinkortti, ota se mukaan polklinikalle. Ota myös mukaan tahdistimeen liittyvät sairauskertomuskopiot, mikäli leikkaus tehdään eri sairaalassa kuin käyt kontrolleissa.

Tarvittaessa hoitava yksikkö ottaa yhteyttä tahdistinpoliklinikkaan leikkauspäivänä tarvittavien säätöjen suhteen.

 

Kyllä

Päivitetty