Siirry sivun sisältöön

Potilasturvallisuus leikkausosastolla

Potilasturvallisuus on yhteistyötä ammattilaisten ja potilaiden sekä heidän omaistensa kanssa.

Potilasturvallisuustyö perustuu riskienarviointiin, toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja turvallisuuden ylläpitämiseen. Tavoitteena on estettävissä olevien, hoidosta aiheutuvien haittojen minimointi.

Inhimillisiä virheitä voidaan välttää vähentämällä toimintaa muistin varassa ja noudattamalla selkeitä varmistusrutiineja hoitoprosessin eri vaiheissa.

Potilasturvallisuus on yhteistyötä ammattilaisten ja potilaiden sekä heidän omaistensa kanssa. Avoin tiedonkulku on potilasturvallisuuden keskeisiä seikkoja. Siksi on tärkeää, että antamasi tiedot ovat ajan tasalla ja oikein.