Siirry sivun sisältöön

Tietoa leikkaustavan valinnasta

Leikkaustapoja on useita ja leikkaustavan valintaan vaikuttavat potilaan ikä, yleiskunto ja sairaudet. Potilaan omat toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Leikkaushoitoon lähetetty potilas tutkitaan etukäteen. Joskus päiväkirurginen leikkausaika voidaan varata ilman sairaalan poliklinikkakäyntiä, mikäli lähetteen tiedot ovat riittävät, eivätkä potilaan sairaudet edellytä ennakkokäyntiä.

Potilaan on tarpeellista ja oikeus saada tarpeeksi tietoa hoitosuunnitelmasta sekä mahdollisista hoidon riskeistä. Leikkauspäätös tehdään yhdessä potilaan kanssa ja leikkaustapa valitaan kullekin yksilöllisin perustein.

Suurin osa leikkauksista tehdään suunnitellusti, jolloin leikkausaika on ennalta sovittu. Osa leikkauksista tehdään päivystyksenä, jolloin niitä tehdään mihin kellon aikaan tahansa.

Päivystysleikkaukset tulevat ennakoimatta ja ne suunnitellaan vasta sairaalaan tulon jälkeen. Joissain tapauksissa potilas voi odottaa kotona päivystysleikkausta.

Leikkaustapoja on useita ja leikkaustavan valintaan vaikuttavat potilaan ikä, yleiskunto ja sairaudet. Leikkaava lääkäri päättää lopullisen leikkausmuodon. Potilaan omat toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Leikkauksia tehdään avo- tai tähystystekniikalla.

Päivitetty 22.10.2021