Siirry sivun sisältöön

Tehohoitopotilaan kipu

Tehohoitopotilaat saattavat kärsiä kivusta tehohoidon aikana. Kipua seurataan ja hoidetaan monin tavoin.

Tehohoitopotilaalle kipua aiheuttavat muun muassa

  • tehohoitoon johtaneet syyt

  • tehohoidossa tarvittavat laitteet ja välineet

  • hengitysputki

  • erilaiset laskuputket leikkausalueelta

  • katetrit

  • tehohoidon aikaiset toimenpiteet

  • imut hengitysteistä

  • haavanhoidot

  • kuntoutus.

Lisäksi osalla potilaista voi olla kipua jo ennen tehohoidon alkamista. Myös vaikeus vaihtaa itse asentoa tehovuoteessa ollessa voi aiheuttaa kipua ja epämukavuutta.

Kipua hoidetaan teho-osastolla potilaan kivun seurannan perusteella sekä ennakoivasti ennen kivuliaiksi tiedettyjä toimenpiteitä. Hereillä olevalta potilaalta tiedustellaan hänen kipuaan ja sen astetta erillisillä mittausmenetelmillä useita kertoja päivässä. Jos potilas ei voi ilmaista itseään, seurataan kipua kyseiseen tarkoitukseen luodulla arviointimittarilla.

Tehohoitopotilaan kivunlievitysmenetelmiä

Teho-osastolla on käytössä monenlaisia kivunlievitysmenetelmiä. Lääkkeellisistä keinoista käytössä ovat muun muassa parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet, opioidit ja erilaiset puudutusmenetelmät. Myös lääkkeettömiä keinoja (kuten lämpö- tai kylmäpussit, musiikin kuuntelu, rentoutumisharjoitukset) pyritään hyödyntämään, sillä erityisesti opioideilla on haittavaikutuksia.

Jokaiselle potilaalle pyritään räätälöimään sopiva kivunlievitys yksilöllisten tarpeiden mukaan huomioiden muun muassa mahdolliset allergiat, lääkkeiden vasta-aiheet, elintoimintahäiriöt ja potilaan omat toiveet.

Tehohoitopotilaan kivun pitkittyminen

Yleensä kipu helpottaa jo tehohoidon aikana tai viimeistään vuodeosastolla tehohoitoon johtaneen sairauden parantuessa. Joskus tehohoidon yhteydessä alkanut kipu voi kuitenkin pitkittyä. Kroonistuneen kivun hoidossa avoterveydenhuollolla on keskeinen rooli.

Krooniseen kipuun liittyy kivunsäätelyjärjestelmän herkistymistä ja joskus myös hermovaurio, jolloin opioidit eivät enää ole ensisijainen hoitokeino niiden hiipuvan tehon, toleranssin ja säätelyjärjestelmää entisestään herkistävän vaikutuksen vuoksi. Tällaisessa tilanteessa käytetään lääkkeettömien hoitokeinojen lisäksi muun muassa hermovauriokipuun suunnattuja lääkkeitä, jolloin kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin arvio voi olla tarpeen.

Päivitetty 24.11.2023