Siirry sivun sisältöön

Terveyssosiaalityöntekijä teho-osastolla

Terveyssosiaalityöntekijä tarjoaa potilaan läheisille keskusteluapua, henkistä tukea sekä auttaa käytännön asioiden järjestämisessä.

Terveyssosiaalityöntekijä on teho-osastolla potilaita ja heidän läheisiään varten. Hän työskentelee sosiaalityön asiantuntijana ja on kiinteä osa moniammatillista työryhmää. Sosiaalityöntekijän työ teho-osastolla on monipuolista ja laaja-alaista.

Henkistä apua ja tukea

Tehohoitoon joutuminen tapahtuu usein yllättäen, ja se aiheuttaa potilaan läheisille aina huolta. Läheisten hyvinvoinnista huolehtiminen ja heidän tukemisensa on tärkeä osa tehohoitopotilaan hyvää kokonaishoitoa. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä voi järjestää läheisille kriisiapua, mikä on kriisityöntekijöiden antamaa akuuttia lyhytkestoista auttamista ja jatkohoitotarpeen arviointia.

Neuvontaa käytännön asioiden hoitamisessa

Sosiaalityöntekijä arvioi tehohoitopotilaan sosiaalisen tilanteen ja antaa omaisille yksilöllistä ja konkreettista neuvontaa potilaan käytännön asioiden hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä. Sosiaalityöntekijä muun muassa neuvoo, kuinka läheiset voivat auttaa potilasta sairausajan toimeentulon turvaamisessa, miten he saavat maksuun potilaan laskut ja mitä käytännön järjestelyjä he voivat tehdä, jotta potilaan sairaalan ulkopuolinen arki jatkuisi mahdollisimman normaalina.

Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä puhelimitse tai hoitohenkilökunnan välityksellä. Palvelut ovat potilaille ja heidän läheisilleen luottamuksellisia ja maksuttomia.

Päivitetty 24.11.2023