Siirry sivun sisältöön

Kipu tehohoidon jälkeen

Tehohoitoa vaatineen sairauden aiheuttaman kivun hoitoa jatketaan vuodeosastolla ja tarpeen mukaan vielä kotona.

Yleensä kipu helpottaa jo tehohoidon aikana tai viimeistään vuodeosastolla tehohoitoon johtaneen sairauden parantuessa. Osalla potilaista tehohoidon yhteydessä alkanut kipu voi kuitenkin pitkittyä. Pitkittyneen kivun hoidossa avoterveydenhuollolla on keskeinen rooli. Teho-osaston jälkipoliklinikalla voidaan kartoittaa kipuongelmaa ja laatia tarvittaessa lähete jatkoseurantaan.

Krooniseen kipuun liittyy kivun säätelyjärjestelmän herkistymistä ja joskus myös hermovaurio, jolloin opioidit eivät enää ole ensisijainen hoitokeino niiden hiipuvan tehon, sietokyvyn ja kivun säätelyjärjestelmää entisestään herkistävän vaikutuksen vuoksi. Tällaisessa tilanteessa käytetään lääkkeettömien hoitokeinojen lisäksi muun muassa hermovauriokivun lääkkeitä, jolloin kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin arvio voi olla tarpeen.

Päivitetty 24.11.2023