Siirry sivun sisältöön

Kotiutuminen leikkauksen jälkeen

Voit kotiutua osaston, heräämön tai kotiutusosaston kautta. Kotiutusmuoto valitaan toimenpiteen, potilaan yleistilan ja elinolosuhteiden mukaan.

Päiväkirurgisena potilaana kotiudut samana päivänä, heräämöstä seuraavana päivänä ja osastolta keskimäärin 1-3 päivän kuluttua leikkauksesta.

Kotiutusmuoto valitaan toimenpiteen, potilaan yleistilan ja elinolosuhteiden mukaan. Kotiutumiseen antaa aina luvan hoitava lääkäri.

Päiväkirurgisessa yksikössä varmistetaan ennen kotiutusta, että vointisi sallii kotiutuksen. Sairaanhoitaja käy läpi kanssasi koti- ja jatkohoito-ohjeet. Mikäli vointisi ei ole riittävän hyvä eli et täytä kotiutuskriteereitä, siirryt jatkohoitoon vuodeosastolle. Tällöin kotiudut vointisi kohennuttua noin 1-3-vrk:n kuluttua toimenpiteestä.

Leikkauksen jälkeen hoitaja kotiuttaa päiväkirurgisen potilaan kotiutuskriteereiden täytyttyä.

Kriteeri

Kriteerin täyttyminen

Verenkierto, hengitys

Potilaan pulssi, verenpaine on vakaa tunnin ajan ennen kotiutusta..

Tajunnantaso

Potilas tietää missä on. Potilas kykenee vastaanottamaan kotihoito-ohjausta.

Kipu

Potilaan kipu on hallinnassa ja hoidettavissa kotona otettavilla kipulääkkeillä

Pahoinvointi

Potilaalla ei ole pahoinvointia, joka ei ole hoidettavissa lääkkeillä.

Syöminen ja juominen

Potilas pystyy juomaan ja mahdollisesti syömään.

Liikkuminen

Potilas pystyy liikkumaan tuetta tai keppien avulla.

Virtsaaminen

Potilaan tulisi virtsata ennen kotiinlähtöä.

Hakija ja seuralainen

Potilaalla tulee olla hakija ja aikuinen seuranana seuraavaan aamuun. Mikäli potilas kotiutuu taksilla, kotona tulee olla aikuinen vastaanottamassa.

Mikäli kotiudut leikkauspäivänä, hakijana voi olla aikuinen henkilö tai Kela-taksin kuljettaja. Lisäksi kotona pitää olla aikuinen henkilö vastaanottamassa. Vastaanottajan täytyy olla seuranasi yön yli ja kyetä ongelmatilanteissa ottamaan yhteyttä puhelimella hoitopaikkaan tai päivystykseen puolestasi. Hoitopaikasta saat todistuksen ja ohjeet Kela-taksia varten.

Et saa ajaa autoa lääkkeiden vaikutuksen vuoksi vuorokauteen leikkauksesta. Leikkauksen aikana saamasi lääkkeet vaikuttavat reaktionopeuteesi ja huomiokykyysi heikentävästi. Autolla ajo on turvallista vasta, kun leikkauksesta on kulunut riittävästi aikaa.

Kotiutuminen heräämöstä tapahtuu 24 tunnin sisällä leikkauksesta joko suoraan heräämöstä tai päiväkirurgisen yksikön kautta.

Kotiuttamisessa noudatetaan päiväkirurgisen kotiutuksen kriteereitä (katso yllä Kotiutuminen päiväkirurgisena potilaana).

Leikkaus ja oma kuntosi määrittävät kotiutusajankohdan osastolta. Ennen kotiinlähtöä saat lääkereseptit, kotihoito-ohjeet sekä tarvittavat jälkitarkastusohjeet suullisesti ja kirjallisesti.

Ohjausta antavat sekä lääkäri että hoitajat. Tarvittaessa omaiset voivat osallistua ohjaustilanteeseen tai ohjeet kerrataan omaisten kanssa.

Sairaala huolehtii jatkohoitopaikan järjestämisestä ja jatkohoitoon kuljetukses​ta, mikäli et kotiudu suoraan sairaalasta.

Päivitetty 22.10.2021