Siirry sivun sisältöön

Lapsen sairaalahoidon potilasmaksut

Osasta lapsen hoitopäiviä peritään hoitovuorokausimaksu. Pitkäaikaissairauksissa kannattaa selvittää mahdollisuus lapsiperheiden kotipalveluun.

Alle 18-vuotiailta peritään hoitovuorokausimaksu kalenterivuoden aikana seitsemältä hoitopäivältä. Tämän jälkeen vuodeosastohoito on lapselle maksutonta kaikissa julkisissa sairaaloissa.

Huolimatta seitsemän hoitopäivän täyttymisestä, poliklinikkakäynneistä peritään poliklinikkamaksu tai päiväkirurginen maksu.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotikunnan tulee tarjota tukea tarvitseville perheille niin sanottua varhaista tukea, johon kuuluvat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö. Lapsen tehohoito tai pitkäaikainen sairaus ovat perusteluja, jotka on huomioitava palvelun tarvetta arvioitaessa. Näistä asioista voit kysyä lisää sosiaalityöntekijältä.

Vuotuinen maksukatto

Julkisessa terveydenhuollossa on vuotuinen maksukatto. Perheen alle 18-vuotiailta perittävät maksut lasketaan mukaan jommankumman vanhemman vuotuiseen maksukattoon.

Sairaalan potilaslaskutus palvelee laskutusasioissa.

Päivitetty 18.11.2020