Siirry sivun sisältöön

Lapsen leikkaukseen liittyvät tukimahdollisuudet

Leikkauksen jälkeen lapsi tarvitsee hoitoa kotona. Vanhempi saattaa joutua olemaan poissa omasta työstään ja tarvita tukea ansionmenetykseen.

Jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, voi vanhempi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle enintään neljäksi työpäiväksi. Tilapäinen hoitovapaa perustuu työsopimuslakiin.

Erityishoitoraha

Erityishoitorahan tarkoitus on korvata ansionmenetys, joka johtuu alle 16-vuotiaan lapsen sairaudesta tai vammasta silloin, kun hakija on lapsensa hoitoon osallistumisen vuoksi estynyt tekemästä työtään ja poissaolosta aiheutuu ansionmenetystä.

Erityishoitoraha-oikeus

Sairaala- tai sairaalan poliklinikkahoidossa olevan alle 7-vuotiaan lapsen vanhemmilla on erityishoitoraha-oikeus, jos lääkäri pitää vanhemman osallistumista tarpeellisena. 7-15-vuotiaan lapsen sairaalahoidon ajalta ja kotihoidossa olevan alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalla on oikeus korvaukseen, jos lapsen sairaus on vaikea ja lapsen hoito sairaudesta johtuen vaativaa. Hoitava lääkäri antaa lausunnon sairauden vaikeudesta.

Päiväkirurgisilla leikkauksilla hoidetaan vaivoja tai sairauksia, jotka eivät yleensä ole vaikeita eivätkä lähtökohtaisesti oikeuta erityishoitorahaan. Leikkauksesta voi aiheutua erityishoitorahaan oikeuttava vaikea sairaudentila, vaikkei hoidettava sairaus olisikaan vaikea.

Erityishoitorahaa haetaan hakemuksella Kelasta. Liitteeksi tarvitaan D-todistus lasta hoitavalta lääkäriltä. Takautuva hakuaika on neljä kuukautta.

Päivitetty 22.10.2021