Siirry sivun sisältöön

Munuaisten vajaatoiminnan aste

Munuaisten vajaatoiminta voidaan jakaa neljään eri asteeseen. Loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta tarkoittaa yleensä sitä, että potilas on jo dialyysihoidossa.

Vajaatoiminnan asteen arviointiin käytetään verikoetta, joka mittaa plasman kreatiniinipitoisuutta. Kreatiniinipitoisuus kuvaa munuaisten toimintaa. Sen avulla arvioidaan munuaisten glomerulussuodatusnopeus GFR (glomerular filtration rate), jossa otetaan huomioon myös potilaan ikä sekä sukupuoli. Munuaistern vajaatoiminta jaetaan lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja loppuvaiheen vajaatoimintaan. Jos GFR-arvo on yli 90 ml/min on munuaisten toiminta normaalia, arvoilla 90-60 ml/min puhutaan lievästä munuaisten vajaatoiminnasta ja alle 60 ml/min olevat arvot ovat jo vaikeamman munuaisten vajaatoiminnan merkki. Tällöin on syytä keskustella lääkärin kanssa myös ilman reseptiä ostettavien lääkkeiden käytöstä : lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintaan.

Päivitetty 21.3.2023