Siirry sivun sisältöön

Tietoa lääkkeiden ottoajankohdista

Reseptilääkkeet tulee ottaa lääkärin määräyksen mukaan. Tärkeää on säännöllisyys eli se, että lääke otetaan joka päivä suurin piirtein samaan aikaan.

Jos säännöllisestä lääkkeidenottoajankohdasta on tarvetta poiketa, asia pitää aina varmistaa lääkäriltä tai muilta terveydenhuollon ammattilaisilta, kuten esimerkiksi apteekista.

Ihmisen elintoimintoihin liittyy vuorokaudenaikaan sidottua vaihtelua, minkä lääkäri ottaa huomioon lääkkeiden ottoajankohtien määrittämisessä. Ihmisen sisäisen vuorokausirytmin lisäksi lääkkeen ottamisen ajankohtaa voi määrittää myös lääkkeen vaikutusmekanismi (esimerkiksi virkistävät valmisteet kannattaa ottaa aamupainotteisesti), käyttöön liittyvät seikat (vatsa on useammin tyhjä herätessä kuin illalla) tai lääkkeen pitoisuusmittaus tiettyyn kellonaikaan.Tavoitteena on ajoittaa lääkkeenotto niin, että halutut vaikutukset saadaan maksimoitua ja haittavaikutukset minimoitua.

Piristävät lääkkeet otetaan tyypillisesti aamulla ja vastaavasti väsyttävät, kuten jotkut niin sanotut kolmiolääkkeet, yleensä iltaisin.

Lisäksi on lääkkeitä, joiden annosten välissä on oltava tietty väliaika. Tällaisia ovat mm. sydänlääkkeet eli nitrot.

Vain otettu lääke auttaa!

Lääkkeiden otto kannattaa sovittaa omaan päivärytmiin. Tavoitteena on, että sairauden hoito onnistuu, lääkkeet muistetaan ottaa säännöllisesti eikä lääkkeenotto hankaloita liiaksi elämää.

Lääkkeen ottoajankohdissa on huomioitava myös yhteisvaikutukset ruoan, juoman sekä muiden lääkkeiden kanssa.

Päivitetty 21.3.2023