Siirry sivun sisältöön

Lääkkeet ja liikenne

Lääkkeistä suurin osa sopii hyvin niin autoilijalle kuin tarkkuutta vaativaa työtä tekevällekin.

Punaisella varoituskolmiolla merkityt lääkkeet usein heikentävät tarkkaavaisuutta ja siten ajokykyä. Myös muut kuin kolmiolääkkeet voivat aiheuttaa huimausta tai muita liikenteessä suoriutumista haittaavia sivuvaikutuksia. Huomaa, että säännöllisen lääkityksen ottamatta jättäminenkin voi heikentää liikenteessä suoriutumista.

Jos tunnet väsymystä, epävakaata oloa, sekavuutta tai huimausta, älä kuljeta moottoriajoneuvoa. Osa lääkkeistä heikentää vaarallisesti näöntarkkuutta tai pimeänäköä ja osa altistaa häikäistymiselle. Jos huomaat näkökyvyssäsi puutteita, älä kuljeta moottoriajoneuvoa.

Toimintakyky voi tuntua täysin normaaliltakin, vaikka tarkkaavaisuus todellisuudessa olisi heikentynyt. Lääkepakkausten varoituskolmioon on syytä suhtautua vakavasti.

Unilääkkeen ottamista seuraavana aamuna liikenteessä suoriutuminen on tavallista heikompaa. Jäännösvaikutusta on monesti vielä 15 tuntia lääkkeen ottamisesta. Vaikka olo tuntuisi täysin normaalilta unilääkettä seuraavana aamuna, tarkkaavaisuus voi olla heikentynyt ja reaktiot hidastuneet.

Rauhoittaviin lääkkeisiin pätee sama kuin unilääkkeisiinkin: tarkkaavaisuus ja suorituskyky voivat heikentyä ilman, että sitä itse huomaisi. Pitkäkestoisessa käytössä toimintakyky vähitellen paranee, mutta normaaliin tarkkaavaisuuteen ei pitkäaikaisessakaan käytössä välttämättä päästä.

Masentuneisuus heikentää autoilukykyä. Väsyttävät mielialalääkkeet, kuten mirtatsapiini, venlafaksiini ja trisykliset mielialalääkkeet, heikentävät liikenteessä suoriutumista ensimmäisten viikkojen ajan. Sen sijaan SSRI-lääkkeitten, moklobemidin, agomelatiinin tai mäkikuisman käyttö ei yleensä haittaa autoilua.

Tavallisesti masennuslääkkeitten ajokykyä heikentävä vaikutus vaimenee jatkuvassa hoidossa. Masennuksen lievittyminen parantaa liikenteessä suoriutumista. Väsymystä tuntevan ei pidä lähteä autoilemaan.

Karbamatsepiini haittaa selvästi liikenteessä suoriutumista. Litium heikentää näkökyvyn sopeutumista pimeään. Lamotrigiini voi olla tämän ryhmän lääkkeistä turvallisin. Epileptikoilla lääkkeitten ottamatta jättäminen heikentää liikenteessä suoriutumista.

Antipsykoottihoidon aloitukseen liittyvä väsymys ja huomiokyvyn heikentyminen huonontavat liikennesuoritusta. Antipsykoottien välillä on eroja siinä, minkä verran ne vaikuttavat huomiokykyyn ja liikenteessä suoriutumiseen. Tutkittua tietoa on vähän.

Mikäli ADHD-lääkitys aiheuttaa huimausta tai näköhäiriöitä, autoilemaan ei pidä lähteä. Muutoin ADHD:n lääkitys ei yleensä lisää onnettomuusriskiä enempää kuin lääkitsemätönkään ADHD.

Päivitetty 21.3.2023