Siirry sivun sisältöön

Kroonisten sairauksien lääkehoitoon sitoutuminen

Monien lääkehoitojen tarkoitus on estää myöhempien terveyshaittojen kehittymistä. Esimerkiksi koholla olevaa verenpainetta tai veren rasva-arvoja hoidetaan, jotta voidaan ehkäistä tai vähentää niiden hoitamatta jättämisestä koituvia riskejä.

Näin tehdään, vaikka henkilöllä ei vielä olisikaan mitään oireita tulevista haitoista. Laajojen tutkimusten perusteella tiedetään, että kohonneen verenpaineen ja kohonneiden rasva-arvojen hoito vähentää tulevina vuosina sydän- ja aivoinfarkteja. FINRISKI-laskurin avulla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana. Laskuri kertoo sairastumisriskisi prosentteina.

Lääkehoidon aloittamispäätös perustuu näissä tilanteissa henkilön yksilölliseen riskin arvioon. Elintapamuutokset, kuten liikunta, ylipainon pudottaminen, tupakoimattomuus, liiallisen suolan käytön vähentäminen, alkoholin käytön pitäminen kohtuullisena tai siitä pidättäytyminen, ovat keskeisiä toimia, joita lääkehoito tukee.

Päivitetty 21.3.2023