Siirry sivun sisältöön

Kaatumisten ehkäisy

Ikääntyneiden kaatumisia voidaan ehkäistä riskitekijöihin puuttumalla.

Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa. Kaatumiset voivat aiheuttaa hankalia vammoja, esimerkiksi lonkkamurtumia. Vammat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja niiden hoito kustannuksia yhteiskunnalle. Näistä syistä kaatumisten ehkäisy ontärkeää.

Joka kolmas ikääntyneen kaatuminen ja kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla kaatumisen riskitekijöihin. Kaatumisen riskitekijöitä on erilaisia ja on yksilöllistä, miten niitä esiintyy. Riskitekijöitä arvioidaan yksilöllisesti, ja keinot, joilla niihin vaikutetaan, ovat myös yksilöllisiä.

Kaatumisen riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäiset tekijät liittyvät iäkkään omiin ominaisuuksiin kuten liikkumiskykyyn ja sairauksiin. Ulkoiset tekijät liittyvät puolestaan ympäristöön, esimerkiksi kävelypintoihin tai valaistukseen. Liikuntaharjoittelu on tärkein yksittäinen tekijä, jolla kaatumisia voidaan ehkäistä.

Päivitetty 6.5.2024