Siirry sivun sisältöön

Lääkehoidon omavastuu

Kela osallistuu potilaan reseptilääkehoidon kustannuksiin, kun potilas on maksanut lääkkeistään vuosittaisen omavastuuosuuden.

Sekä apteekista lääkettä hakeva asiakas että Kansaneläkelaitos osallistuvat lääkekustannuksiin. Aikuisilla (sen vuoden alusta, kun he täyttävät 19 vuotta) on aluksi 50 euron suuruinen alkuomavastuu reseptilääkeostoistaan kalenterivuoden aikana. Lapsilla tällaista alkuomavastuuta ei ole.

Alkuomavastuun täyttymisen jälkeen Kansaneläkelaitos osallistuu reseptilääkekustannuksiin. Peruskorvatuissa lääkkeissä henkilön oma maksuosuus on Kansaneläkelaitoksen korvaamaa osuutta suurempi, mutta erityiskorvatuissa lääkkeissä tilanne kääntyy päinvastaiseksi Kansaneläkelaitoksen vastatessa suuremmasta osuudesta, joko 65 prosentista (alempi erityiskorvaus) tai 100 prosentista (ylempi erityiskorvaus). Ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluvista lääkkeistä asiakas maksaa apteekissa 4,50 euroa. Kun asiakkaan reseptilääkkeistä itse maksama summa ylittää vuosiomavastuun, Kela korvaa loppuvuoden reseptilääkkeet kokonaan lukuun ottamatta kullakin ostokerralla perittävää 2,50 euron omavastuuosuutta. Vuosiomavastuun suuruus päätetään vuosittain.

Ajantasaista tietoa lääkkeiden korvattavuudesta saat Kelan verkkosivuilta.

Päivitetty 13.2.2023