Siirry sivun sisältöön

Mistä lääkkeiden yhteisvaikutukset johtuvat?

Lääkkeen yhteisvaikutukset liittyvät joko siihen, miten lääkkeet vaikuttavat elimistössä tai siihen miten ne vaikuttavat toisiinsa.

Lääkkeet vaikuttavat elimistössä sekä hyödyllisesti että haitallisesti. Farmakodynamiikka tutkii lääkkeen elimistöön kohdistuvia vaikutuksia. Farmakokinetiikka kuvaa sitä minkälaiset lääkepitoisuudet elimistössä ja vaikutuspaikassa saavutetaan.

Ensin mainitut eli farmakodynaamiset yhteisvaikutukset ovat tavallisia samaan suuntaan (agonistit) tai päinvastaisesti (antagonistit) vaikuttavien lääkkeiden välillä ja koskevat usein lääkkeitä, joilla hoidetaan samaa sairautta.

Jälkimmäistä eli farmakokineettistä yhteisvaikutustyyppiä taasen voi ilmetä miltei minkä tahansa lääkeaineryhmien välillä.

Farmakodynamiikka

Esimerkkejä farmakodynaamisista yhteisvaikutuksista:

Haitallisen voimakas lääkevaikutus voi tulla keskushermostoa lamaavien ja sekavuutta aiheuttavien lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä tai keskushermoston serotoniiniaineenvaihdunnan aktiivisuutta lisäävien lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä.

Kaliumia säästävien nesteenpoistolääkkeiden ja kaliumpitoisuutta nostavien verenpainelääkkeiden samanaikainen käyttö voi nostaa veren kaliumpitoisuuden vaarallisen korkeaksi.

K-vitamiini voi kumota verenohennuslääke varfariinin vaikutusta, ja kahvi (kofeiini) voi kumota osittain rauhoittavien ja unilääkkeiden vaikutuksen ja siten johtaa toivotun lääkevaikutuksen heikkenemiseen.

Farmakokinetiikka

Lääkkeen pitoisuuteen vaikuttavat yhteisvaikutukset tapahtuvat lääkkeen imeytymisen, elimistöön jakautumisen, maksassa tapahtuvan lääkeaineenvaihdunnan tai esimerkiksi munuaisissa tapahtuvan erittymisen tasolla. Kaikilla näillä tasoilla yhteisvaikutus voi johtaa joko lääkkeen pitoisuuden lisääntymiseen ja siten vaikutusten voimistumiseen tai pitoisuuden vähentymiseen ja vaikutuksen heikkenemiseen. Suurimmillaan nämä muutokset voivat olla monikymmenkertaisia.

Esimerkkejä farmakokineettisistä yhteisvaikutuksista:

Sieni-infektiolääke itrakonatsoli voi lisätä kolesterolilääke simvastatiinin pitoisuuden noin 20-kertaiseksi estämällä simvastatiinin aineenvaihduntaa suolen seinämässä ja maksassa. Tällöin kyseisen kolesterolilääkkeen pitoisuus nousee huomattavasti, mikä voi pahentaa lihaksiin kohdistuvia haittavaikutuksia.

Toisaalta esimerkiksi mäkikuismasta valmistettu rohdosvalmiste voi nopeuttaa simvastatiinin aineenvaihduntaa ja pienentää sen pitoisuutta merkittävästi.

Päivitetty 21.3.2023