Siirry sivun sisältöön

Lääkkeet ja sairausvakuutuskorvaukset

Useimmista lääkärin tai hammaslääkärin sairauden hoitoon määräämistä avohoidon lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista voi saada sairausvakuutuskorvausta.

Edellytyksenä on, että sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta Hila on hyväksynyt lääkkeen tukkuhinnan, korvattavuuden ja lääkkeen tarkoituksen sairauden hoitoon. Sairaalassa ja hoitolaitoksessa annettu lääkehoito sisältyy hoitopäivämaksuun eikä kuulu korvauksen piiriin.

Korvauksen määrä (matalampi peruskorvaus tai sitä korkeampi erityiskorvaus) riippuu lääkkeestä ja osin myös sairaudesta, jonka hoitoon lääkettä käytetään. Korvauksen saa kerrallaan yleensä kolmen kuukauden hoidosta. Eräistä hyvin kalliista lääkkeistä korvataan vain yhden kuukauden tarve kerrallaan.

Myös tietyistä sairaanhoitajan määräämistä lääkkeistä voi saada sairausvakuutuskorvausta. Sairaanhoitajan oikeudet reseptilääkkeiden määräämisessä on rajattu vain muutamiin lääkkeisiin ja häneltä edellytetään lisäkoulutuksen suorittamista. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus on rajattu siihen terveyskeskukseen, jossa hän toimii.

Kaikista lääkkeistä ei sairausvakuutuskorvausta voi saada. Hila neuvottelee lääkettä markkinoivan yrityksen kanssa hinnan kohtuullisuudesta. Ellei hinnan kohtuullisuudesta päästä yksimielisyyteen, lääke ei tule lainkaan sairausvakuutuskorvauksen piiriin.

Lääkettä markkinoiva yritys voi myös jättää hakematta korvattavuutta jollekin lääkkeelle tai poistaa lääkkeen korvausjärjestelmän piiristä. Tällöin yritys voi hinnoitella lääkkeen vapaasti eikä siitä saa korvausta sairausvakuutuksesta.

Ajantasaista tietoa lääkkeiden korvattavuudesta saat KELAn verkkosivuilta osoitteesta.

Päivitetty 13.2.2023