Siirry sivun sisältöön

Lääkkeiden hävittäminen

Lääkejätettä ovat sellaiset lääkeaineet ja -valmisteet, jotka ovat vanhentuneet tai vahingoittuneet.

Myös lääkepulloihin, -pusseihin, ja -ampulleihin sekä ruiskuihin ja muihin lääkepakkauksiin jäljelle jäänyt käyttämätön lääkemäärä on lääkejätettä.

Lääkejätteitä eivät ole ravintolisiksi tai elintarvikkeiksi luokitellut valmisteet, kuten kliiniset ravintovalmisteet. Nämä nestemäiset valmisteet voidaan kaataa viemäriin, ja tyhjät pakkaukset hävitetään sekajätteenä. Myöskään tyhjät lääkepullot, -pussit ja -ampullit tai ruiskut, letkut ja muut tyhjät lääkepakkaukset eivät ole lääkejätettä. Pakkaus on tyhjä, kun siitä on otettu ulos se lääkemäärä, joka siitä helposti ulos saadaan. Pakkausta ei ole tarpeen huuhdella tyhjäksi.

Lääkejätteet on pidettävä erillään muista jätteistä, eikä niitä saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin. Lääkejätettä ei saa kaataa viemäriin. Lääkejätteet palautetaan apteekkiin, josta ne lähetetään vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle.

Lääkejätteisiin luettavia tuoteryhmiä ovat:

Kiinteitä lääkejätteitä ovat esimerkiksi:

 • tabletit ja kapselit

 • voiteet ja geelit

 • lääkelaastarit (käytetyt laastarit hävitetään taitettuna kahtia liimapuoli sisäänpäin)

 • aerosolit ja inhalaatiot (paitsi bromia sisältävät katso kohta Jodi- ja bromipitoinen jäte).

Palauta lääkejäte näin:

 • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät, kuten ohjetarrat.

 • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.

 • Voit poistaa tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.

Nestemäisiä lääkejätteitä ovat esimerkiksi:

 • oraaliliuokset (=suun kautta otettavat nestemäiset lääkkeet)

 • injektiot (=pistettävät valmisteet)

 • silmä-, korva- ja nenätipat ja -sumutteet

 • käyttämättömät esitäytetyt ruiskut ja kynät, esimerkiksi insuliinit.

Nestemäiset lääkevalmisteet pakataan alkuperäisissä pakkauksissaan vuotamattomasti esimerkiksi pussiin ja viedään apteekkiin hävitettäväksi.

Rokotteet, käytetyt neulat ja ruiskut ovat tartuntavaarallista jätettä. Nämä pakataan suljettuun astiaan, esimerkiksi muovipulloon tai -purkkiin, ja viedään apteekkiin hävitettäväksi. Tartuntavaarallisen jätteen joukkoon ei saa pakata mitään muita jätteitä eikä tartuntavaarallista jätettä saa pakata muun jätteen joukkoon.

Jodipitoiset lääkkeet pakataan omaan, läpinäkyvään pussiin, johon merkitään ”Jodi”. Nämä viedään apteekkiin hävitettäväksi. Kerro apteekin henkilökunnalle, että lääkejäte sisältää jodia. Lääkkeitä, jotka sisältävät jodia ovat esimerkiksi Betadine® ja Jodix®.

Käytetyssä lääkelaastarissa on vielä jäljellä lääkeainetta, minkä vuoksi laastarit on tärkeää hävittää oikein. Laastaria iholta poistettaessa on varottava liimapinnan turhaa koskettamista. Käytetty laastari taitetaan kahtia liimapinnat vastakkain, jolloin se ei enää tartu vahingossa toiseen henkilöön, eikä sitä voida enää tarkoituksellisesti väärinkäyttää. Taitettu laastari laitetaan takaisin alkuperäiseen tai uuden laastarin suojapussiin. Näin suojapusseihin pakatut laastarit säilytetään sivullisten ja lasten ulottumattomissa, kunnes ne toimitetaan apteekkiin hävitettäväksi. Lääkelaastareita ei pidä hävittää kotitalousjätteen mukana, eikä niitä saa vetää wc-pönttöön.

Päivitetty 21.3.2023