Siirry sivun sisältöön

Lääke

Lääkkeellä tarkoitetaan valmistetta, jonka on puolueettomissa tutkimuksissa todettu tehoavan niin kuin siitä väitetään.

Lääkkeen turvallisuus on varmistettu sekä terveillä henkilöillä että kyseistä lääkettä käyttävillä potilailla.

Jotta uusi lääke saisi myyntiluvan, on valmisteen tehon ja turvallisuuden arvioinut joko Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tai jossakin muussa EU-maassa vastaava viranomainen.

Päivitetty 13.2.2023