Siirry sivun sisältöön

Mitä farmakogenetiikka on?

Jokainen meistä on ainutlaatuinen yksilö. Genetiikka on osa-alue, joka on perehtynyt tähän aihealueeseen eniten. Täältä löydät lyhyen perehdytyksen geeneihin ja perimään.

Farmakogenetiikka käsittelee sitä, miten perintötekijät eli geenit vaikuttavat lääkehoitojen tehoon ja haittavaikutusriskiin.

Me ihmiset olemme yksilöitä ja reagoimme myös lääkehoitoihin yksilöllisesti. Vaikka suurin osa potilaista hyötyy lääkehoidoista, voi sama lääke olla joskus yhdellä tehokas, toisella tehoton ja aiheuttaa kolmannelle haittavaikutuksia. Tämä vaihtelu johtuu osittain ympäristötekijöistä ja osittain yksilöllisistä syistä, kuten eroista perimässämme.

Potilaille pyritään valitsemaan lääkehoito entistä yksilöllisemmin. Joissakin lääkehoidoissa apuna voidaan käyttää farmakogeneettisiä testejä. Toistaiseksi testien käyttö on melko vähäistä, mutta tulevaisuudessa tutkimustiedon lisääntyessä niiden käyttö tulee todennäköisesti lisääntymään.

Päivitetty 30.3.2023