Siirry sivun sisältöön

Bentsodiatsepiinit rauhoittavina lääkkeinä

Bentrodiatsepiinejä pitäisi käyttää vain tilapäisesti. Joskus ahdistus kuitenkin jatkuu ja lääkkeen käyttö jatkuu pitkäaikaisesti.

Bentsodiatsepiineja käytetään yleensä tilapäistä ahdistusta helpottamaan, rauhoittamaan ja unilääkkeinä. Niiden pitkäaikainen käyttö aiheuttaa lisääntyviä haittavaikutuksia, joista tavallisimpia ovat lääkkeeseen tottuminen ja sen myötä annoksen nostaminen, kognitiivisten taitojen heikentyminen, päiväaikainen väsymys tai tokkuraisuus ja siihen liittyvä onnettomuusriskin lisääntyminen.

Näiden lääkkeiden käyttöä voi vähentää itsenäisesti ja niiden käytön voi myös lopettaa ilman lääkärin ohjausta.

Bentsodiatsepiineja ovat muun muassa:

  • alpratsolaami (Xanor, Alprox, Alprazolam)

  • diatsepaami (Diapam, Medipam, Stesolid)

  • klonatsepaami (Rivatril)

  • loratsepaami (Temesta)

  • oksatsepaami (Opamox, Oxamin)

  • tematsepaami (Tenox)

Bentsodiatsepiinien kaltaisia, lyhytvaikutteisia nukahtamislääkkeitä ovat muun muassa:

  • tsopikloni (Imovane, Zopinox)

  • tsolpideemi (Somnor, Stilnoct)

Päivitetty 21.3.2023