Gå till sidans innehåll

Sömnlöshet hos den palliativa patienten

Sömnlöshet är ingen egentlig rubbning, utan ett symtom på något. Det väsentliga är behandlingen av den grundläggande orsaken till sömnlösheten och en god sömnhygien.

Tillfällig sömnlöshet är ett symtom som alla drabbas av i något skede av livet. Inom den palliativa vården störs sömnrytmen lätt av fysiska symtom och förändringar i livet. Bekymmer och rastlöshet gör det svårt att somna eller också vaknar man efter en kort nattsömn på grund av orolig sömn.

Det är bra att komma ihåg att sömnlöshet inte är en egentlig rubbning, utan ett symtom på något. Det är väsentligt att hitta den grundläggande orsaken till sömnlösheten och inte bara sträva efter att bota eller lindra sömnlösheten.

Många fysiska symtom, såsom smärta, en obekväm känsla, svettning och ökat urineringsbehov gör det svårare att somna och stör sömnen. Också depression, ångest och rädslotillstånd försvårar somnandet och förkortar nattsömnen. Behandlingen av sömnstörningar bygger alltid på att kartlägga den grundläggande orsaken och behandling av den vid sidan av symtomlindring.

Behandlingen av sömnlöshet bygger alltid på att kartlägga de grundläggande orsakerna och en god övergripande vård. Behandlingen av den egentliga sömnstörningen handlar i första hand om god sömnhygien.

Svår sömnlöshet behandlas med läkemedel avsedda för behandling av sömnstörningar, lugnande medel eller till exempel antidepressiva läkemedel som har en lugnande effekt och underlättar somnandet.

Behandlingen av sömnlöshet handlar till stor del om egenvård och god sömnhygien. Sömnhygien innebär att beakta de egna omständigheterna och vanorna för att göra det lättare att somna och sova.

Man kan påverka den egna sömnhygienen genom att i mån av möjlighet upprätthålla en naturlig dagsrytm och regelbundna kvällsrutiner. Omgivningen där man sover ska vara lugn, mörk eller dunkel och ha rätt temperatur. Sängen och sängkläderna ska vara behagliga för användaren.

Att dricka uppiggande drycker, såsom kaffe, te och andra koffeinhaltiga drycker, före man går och lägger sig kan försvåra somnandet. Alkohol är tröttande och kan därför göra det lättare att somna, men försämrar sömnkvaliteten och kan vid långvarigt bruk leda till ångest, beroende och sociala problem.

Det lönar sig inte att behandla svåra ämnen eller reda ut konflikter på kvällen, eftersom man är trött och har använt sina resurser under dagen. Somnandet underlättas av att göra och tänka på trevliga saker före man somnar.

Uppdaterad 1.11.2021