Gå till sidans innehåll

Vad är lidande?

Inom den palliativa vården ses lidande som en personlig, flerdimensionell upplevelse som försämrar livskvaliteten. För att minska lidandet behövs bemötanden och att man ser lidandet.

Lidandet kan kännas som en svår, övergripande känsla av obehag som orsakar ett verkligt eller upplevt hot mot den egna hälsan. Lidandet är ofta förknippat med en upplevelse om att man förlorar kontrollen av sitt liv. När vi lider, tänker vi mycket på det upplevda lidandet, vilket tar upp mycket resurser och förminskar vår existens. Lidandet kan vara fysiskt, psykiskt, socialt eller mentalt och andligt. Lidandet kan också vara förknippat med vår existens eller vad vi upplever som betydelsefullt i vårt liv.

När vi lider behöver vi hopp. Då hjälper det att någon är närvarande och visar medkänsla. När vi blir sedda, hörda, bemötta och får hjälp kan lidandet minska eller bli uthärdligt.

Upplevelsen av lidande

Lidandet är förknippat med olika känslor. Vi kan känna oss otrygga och vara rädda för att lidandet fortsätter. Framtiden kan kännas osäker och oförutsägbar, och framstå som något vi inte kan påverka. Det är ångestframkallande. Upplevelsen av lidande förvärras av att ingen bemöter oss i vårt lidande. Vi känner ett behov av att hitta en betydelse i vårt lidande, en orsak till vårt lidande.

Människan har många plan, bland annat

  • en fungerande, fysisk kropp

  • ett tänkande psyke som styr oss

  • ett emotionellt, kännande jag

  • en social människa som söker eller lever i kontakt med omgivningen

  • en mental och andlig sida som söker mening.

Som helhet är människans jag mer än summan av sina delar. När vi upplever lidande på ett plan tar lidandet över hela människan. Till exempel fysisk smärta upplevs inte endast av kroppen utan av hela människan, jaget. Fysiska symtom påverkar utöver funktionsförmågan även sinnet, känslorna och hur vi kan stå i kontakt till andra människor. Samtidigt har fysiska symtom en stor inverkan på vårt psykiska och sociala välbefinnande. Även psykisk, social, mental eller andlig ångest kan uppträda i form av fysiska symtom – smärta, illamående – och påverka möjligheterna att agera i sociala situationer med andra människor.

Lindring av lidande

Vi försöker ofta lindra vårt lidande. Fysiskt lidande kan lindras genom god symtomlindring. Den ångest och känsla av otrygghet som vi upplever kan lindras genom psykiskt, mentalt eller andligt stöd. Medkänsla, närvaron av en annan person och att bli hörd får oss att må bättre och ger oss hopp.

Uppdaterad 26.8.2022