Gå till sidans innehåll

Frivilligverksamhet som en del av den palliativa vården

Frivilligverksamhet är en organiserad, oavlönad verksamhet som bygger på parternas fria vilja och val. Frivilligverksamheten organiseras av vårdenheter och -organisationer, kommuner, församlingar och föreningar.

Frivilliga jobbar inom palliativ vård och vård i livets slutskede med att stöda patienter och deras närstående. Frivilligverksamheten kompletterar god vård och är en del av det övergripande stödet. Frivilligverksamheten ersätter inte yrkesarbete.

Den frivilligas roll och uppgifter beror på patientens och närståendes behov, den frivilligas önskemål och möjligheter samt den organiserande aktörens verksamhetsprinciper.

Den gemensamma målsättningen för alla som vårdar patienten är att inverka på det som återstår av patientens liv och göra resten av livet så bra och värdigt som möjligt. En övergripande, god och vänlig vård beaktar patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga sidor. Patientens anhöriga och närstående tas allt mera i beaktande som en del av vården.

Professionella inom hälso och sjukvården och frivilligverksamhet

Vårdpersonalen vårdar patienterna och vårdansvaret ligger alltid hos dem. Frivilligverksamheten kan inte ersätta vårdpersonalen.

En sakkunnig medicinsk behandling är grunden för vården. Frivilligverksamheten är ett komplement till vården. Frivilliga finns till för att ge patienterna och de närstående trygghet, närvaro och omsorg och för att förse patienterna och de närstående med vad de behöver och önskar.

Frivilliga är och har alltid varit en väsentlig del av den palliativa vården och vården i livets slutskede i hela världen.

Hur kan de frivilliga hjälpa och stöda?

Den frivilliga har inte bråttom, är pålitlig och har utbildats för sin uppgift.

I praktiken betyder det att den frivilliga kan stöda såväl patienten som de närstående genom att lyssna, samtala, hålla sällskap, uppfylla små önskemål och hjälpa till i vardagen.

"Det är en härlig känsla att kunna göra någon glad.”

- Frivillig inom den palliativa vården och vården i livets slutskede

Tack vare vårdpersonalens och frivilligas samarbete och hjälp kan anhöriga och närstående koncentrera sig på sin viktigaste uppgift – att stå patienten nära.

"Ingen ska behöva känna att hen lämnats ensam.”

- Frivillig inom vården i livets slutskede

Närvaro – lugnar och lindrar ångest och rädsla

"Den frivilliga är bunden till vårdenhetens eller arbetsgemenskapens målsättningar som en del av gemenskapen som vårdar patienten och stöder närstående genom att skapa känslan av trygghet, omsorg och närvaro.”

- Juha Hänninen, läkare inom vården i livets slutskede

En utbildad frivillig kan till exempel fungera som

  • ”extra händer” i uppgifter som inte har att göra med sjukvård (– hen behandlar inte, hen stöder)

  • sällskap eller stöd för den ensamma patienten och stöd vid patientens sida när hen närmar sig döden

  • stöd för en rastlös patient, både dag och natt.

Med hjälp av frivilliga kan man bilda närvaroringar för patienten.

Närståendes ork som målsättning

Den frivilliga kan göra det möjligt för närstående att sköta egna ärenden eller kan med sin närvaro ge den anhöriga en vilopaus för att hen ska kunna samla krafter för att igen orka vara vid patientens sida.

De frivilliga väljs noggrant och utbildas för frivilligverksamhet inom den palliativa vården eller vården i livets slutskede. De är människor med olika bakgrund och i olika åldrar, vars syfte är att finnas till för patienten eller den närstående i den unika situation som de befinner sig i. De är engagerade i verksamheten och deras verksamhet är organiserad och handledd. Alla frivilliga har tystnadsplikt.

I utbildningen betonas interaktionsförmåga, olika sätt att hjälpa, respektfullt bemötande samt accepterande närvaro och mänsklig omsorg.

"När livet har begränsats till det lilla utrymme som sängen upptar har små saker en stor betydelse.”

- Frivillig inom den palliativa vården och vården i livets slutskede

Uppdaterad 1.11.2021