Gå till sidans innehåll

Att beakta efter bortgången

Efter patientens död måste de anhöriga ta hand om en del praktiska arrangemang mitt i sin egen sorg och förlust.

Vården i livets slutskede har redan delvis inneburit att släppa taget, men efter den anhörigas död är förlusten verklig. Sorg är en del av att släppa taget och kan pågå länge.

Man bör ge sig själv tillräckligt med tid för att uppleva sorgen. Till exempel församlingens sorggrupper och olika föreningar erbjuder stöd för sorgen och att släppa taget. Det är bra att kontakta den egna hälsocentralen eller företagshälsovården, i synnerhet om den anhörigas död orsakar mycket ångest eller rädsla.

Varje person upplever sorg och förlust på sitt eget sätt, och det är viktigt att ingen lämnas ensam med sin sorg.

Läs mer på sidan Sorg och att släppa taget under Stöd:

 • Den behandlande läkaren skriver dödsattestet och begravningstillståndet.

 • Begravningstillståndet ges till de anhöriga eller en annan instans som sköter begravningen från den enhet där den avlidne senast vårdades. Före begravningen ska begravningstillståndet lämnas till innehavaren av gravgården eller krematoriet, beroende på begravningssätt.

 • Dödsattestet behövs inte i samband med begravningsarrangemangen. Den anhöriga kan vid behov be om en kopia av dödsattestet.

 • Den avlidnes ämbetsbevis är ett intyg med information om personens död. Det behövs när den avlidnes och dödsbons ärenden sköts på banken, vid försäkringsinstitutet eller hos någon annan myndighet. Ämbetsbeviset kan beställas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller den egna evangelisk-lutherska församlingens regioncentralregister eller centralregistret för ortodoxa kyrkan i Finland.

 • Döden av en patient inom vården i livets slutskede i hemmet ska meddelas till den behandlande läkaren eller den närmaste jouren, beroende på vad som överenskommits med vårdenheten. Läkaren ska konstatera att patienten är död.

 • Ett oförutsett dödsfall ska anmälas till polisen.

Exempel på ärenden som ska beaktas efter en närståendes död:

 • Anmäl dödsfallet till banken och posten.

 • Om den avlidne har varit i arbetslivet, meddela arbetsgivaren om dödsfallet.

 • Kontakta försäkringsbolaget, om din anhörig har gällande försäkringar.

 • Säg upp hyresavtalet om din anhörig har en hyresbostad och den kommer att bli tom.

 • Avsluta telefonabonnemanget.

 • Om din anhörig har husdjur och du inte kan hitta ett nytt hem för dem kan du kontakta den lokala djurskyddsföreningen.

 • Avbeställ tidningsprenumerationer.

 • Stäng konton på sociala medier.

 • Säg upp föreningsmedlemskap osv.

Begravningslagen styr åtgärderna i anslutning till begravning. Lagen innehåller bestämmelser om gravsättning och kremering av stoftet samt hedrande av den avlidnes åskådning och önskemål vid hanteringen av askan.

 • Begravningsbyråerna hjälper de anhöriga med alla begravningsarrangemang. Begravningsbyråernas tjänster är avgiftsbelagda.

 • I vissa fall kan den avlidne ha rätt till begravningsunderstöd, till exempel via fackföreningen eller den före detta arbetsgivaren. Man kan höra sig för om detta hos arbetsgivaren. För krigsinvalider med över 20 procents invaliditet anmäler Krigsinvalidernas Brödraförbund dödsfallet till Statskontoret för begravningsunderstödet.

 • Utkomststöd kan ansökas hos FPA och den egna kommunens socialtjänster för begravning av en avliden utan tillgångar.

Läs mer på sidan Socialt stöd under Stöd:

 • Om det i den avlidnes familj finns minderåriga barn och änkan eller änklingen är under 65 år lönar det sig att kontakta Folkpensionsanstalten. I detta fall är det möjligt att ansöka om familjepension både för barnen och änkan eller änklingen.

 • En ensamstående förälder med ett barn under 17 år kan ansöka om ensamförsörjartillägg till barnbidraget.

 • Om den avlidne har varit pensionerad, betalas pensionen ut fram till slutet av den månad då pensionstagaren avlidit.

Läs mer på FPA:s webbplats:

 • Bouppteckningen ska ordnas senast tre månader från dödsfallet. Mer information Suomi.fi

 • Om man vill ha professionell hjälp för bouppteckningen, sköter till exempel juridiska rådgivningsbyråer och flera banker ärenden i anslutning till bouppteckningen mot ersättning.

 • För bouppteckningen krävs den avlidnes släktutredning och ämbetsbevis för alla delägare i dödsboet. Ämbetsbevisen beställs från magistraten eller församlingens pastorskansli.

 • Om den avlidne har ett testamente, ska det delges alla arvtagare.

 • Bouppteckningsinstrumentet ska lämnas till skattebyrån inom en månad från bouppteckningsförrättningen för fastställande av arvsskatten.

Uppdaterad 1.11.2021