Gå till sidans innehåll

PRO - Att beakta barn i den palliativa vården av en förälder

I utbildningen som består av två cirka 15 minuter långa videoföreläsningar berättar Mika Niemelä fil. dr., forskare, familjepsykoterapeut på specialnivå och utbildare, om hur en förälders allvarliga sjukdom och död påverkar ett barns liv, vilka faktorer som stöder barnet att klara av en svår livssituation samt vad man i vuxenhälsovården kan göra för att beakta barnen.

Bekanta dig med utbildningen i tjänsten HälsobynPRO. Länken förutsätter att man är inloggad i tjänsten som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Det är gratis att använda tjänsten och den kan användas av all yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården.

Uppdaterad 7.7.2022