Gå till sidans innehåll

Kamratstöd och föreningar som en del av den palliativa vården

Inom palliativ vård kan både patienten och närstående vara i behov av kamratstöd. Närstående kan behöva kamratstöd både då en insjuknad närstående är sjuk och behandlas och efter att hen avlidit.

Kamratstöd

Kamratstöd handlar om att dela erfarenheter med andra som gått igenom samma. Kamratstöd bygger på erfarenhetskunskap där de viktigaste elementen är att berätta och att lyssna. Tanken bakom kamratstöd är att någon som upplevt samma kan förstå vad den insjuknade eller hens närstående går igenom.

Kamratstöd kan förverkligas både i grupp eller på tu man hand. Bland annat patientföreningar och -förbund samt församlingar erbjuder kamratstöd.

Föreningar

Patientföreningar jobbar för patienten och hens närstående. De erbjuder bland annat information, stöd, intressebevakning, utbildning och rekreation. Föreningarna är också samhälleliga påverkare. Patientföreningarna är ofta uppbyggda kring en viss sjukdom eller sjukdomsgrupp.

Palliativa patienter eller patienter som vårdas i livets slutskede har ingen egen patientförening, men patientföreningar för olika sjukdomsgrupper har beaktat palliativ vård och vård i livets slutskede i sin verksamhet. Tyngdpunkten är beroende av den sjukdom eller grupp av sjukdomar som föreningen representerar.

Kamrathuset hjälper insjuknade och deras närstående att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamrathuset sammanställer det kamratstöd som olika patientföreningar erbjuder.

Uppdaterad 1.11.2021