Gå till sidans innehåll

Vård och omsorg inom den palliativa vården

Med vård och omsorg avses stöd av patientens individuella välbefinnande, till exempel genom att hjälpa patienten att klara sig hemma och med de dagliga sysslorna, samt vårdsäkerhet. Behovet av vård och omsorg ökar när sjukdomen framskrider.

Sjukdomens framskridande medför många osäkerheter i livet. En person som tidigare skött sina ärenden självständigt hamnar mot sin vilja i en situation där det kan bli svårt att sköta många saker som tidigare varit självklarheter.

Ett föränderligt hälsotillstånd kan ha en inverkan på en persons förmåga att till exempel klara sig i vardagen och på familjelivet. Vardagliga sysslor, som att tvätta sig, klä på sig, uträtta ärenden utanför hemmet, köra bil, underhålla hemmet, laga mat, toalettbesök och dylikt kan försvåras på grund av sjukdomen.

Förändringar i funktionsförmågan och den normala hanteringen av vardagen kan kännas förvirrande och skrämmande. Det kan kännas svårt att tala om det, men ibland hjälper det såväl patienten som anhöriga att fundera på dessa saker på förhand och göra upp planer ”för sämre tider”.

Hemvården stöder patienten i att klara sig hemma. De tjänster som fås via hemvården är till exempel utlåning av olika hjälpmedel (gångstöd, stödhandtag, rullstol, sjukhussäng, duschstol, vårdartiklar och så vidare) eller tjänster i anslutning till behandlingen och omsorgen (blodprovstagning, sårbehandling, måltids- och städtjänster, hjälp med att tvätta sig och klä på sig och så vidare). Vårdbehovet överenskoms alltid enligt den individuella situationen.

Palliativ vård kan ges hemma så länge som patienten och patientens anhöriga upplever att de mår bra och känner sig trygga där, till och med fram till livets slut.

Det bör finnas en plan inför situationer då patientens tillstånd försämras och sjukdomens symtom försvåras. Planen ska innehålla information om var man får hjälp under alla tider på dygnet och alla veckodagar, samt var vård ska ges om hemvård av någon anledning inte är ett alternativ. Frågan bör diskuteras på förhand med den vårdande enheten.

Vårdenheternas personal stöder patienterna i deras dagliga sysslor i enlighet med deras individuella behov. De anhöriga kan delta i de dagliga sysslorna och bistå i dem i enlighet med sina egna önskemål, resurser och möjligheter.

Uppdaterad 1.11.2021