Gå till sidans innehåll

Förstoppning hos den palliativa patienten

Förstoppning är ett av de vanligaste problemen inom den palliativa vården. Förebyggande är en viktig del av behandlingen av förstoppning.

Normalt töms tarmen med 1–3 dagars mellanrum. Vid förstoppning fungerar tarmen mera sällan än förut, avföringen är hård och tarmtömningen kräver ansträngning. Förstoppningen kan förorsaka magont, svullnad, illamående och smärta i ändtarmsöppningen.

Förstoppning kan orsakas av sjukdom, kost, medicinering, att tarmens funktion blivit långsammare eller att avföringsmassan torkat.

Det är möjligt att lida av förstoppning trots att matintaget är litet, eftersom tarmen själv producerar innehåll i tarmen. Hos en patient som är i dåligt skick kan dessutom brist på motion och behovet av hjälp med tarmtömning förvärra förstoppningen.

Tarmen ska tömmas regelbundet. Vid förebyggande och behandling av förstoppning är det viktigt att ge patienten tillräckligt med tid och avskildhet. Kosten ska innehålla tillräckligt med fibrer och vätska, men i fråga om en patient som är i dåligt skick är detta inte alltid möjligt att förverkliga och det behöver man heller inte sträva efter. Patienten ska röra på sig efter egen ork. Då patienten behandlas med starka smärtstillande läkemedel ska hen använda förstoppningsmedicin regelbundet.

Läkemedelsbehandling

Grunden för behandling av förstoppning inom den palliativa vården är laxermedel. Oftast används preparat som mjukar upp innehållet i tarmen eller stimulerar tarmens funktion. Vid svår förstoppning används båda preparaten samtidigt. Fiberpreparat som ökar innehållet i tarmen rekommenderas inte, eftersom man ska dricka rikligt med vatten. Det är sällan möjligt inom den palliativa vården.

Doseringen av laxermedel är individuell och dosen ökas gradvis tills avföringen är mjuk och tarmen töms minst en gång på tre dagar. Man strävar efter att undvika stolpiller och lavemang, men i vissa fall används även dessa för att få en svår förstoppning att släppa. Förebyggande och behandling av förstoppning ska planeras tillsammans med den vårdande enheten. Det är med andra ord viktigt att ta tarmens funktion på tal.

  • Laxermedlen verkar bättre om de tas med en riklig mängd vätska. Drick vätskor enligt vad du klarar av.

  • Tillräckligt fiberintag lindrar förstoppningen. Med fiberrik kost ska man också dricka tillräckligt med vätskor. Alla produkter från växtriket, spannmål, grönsaker, frukter och bär, innehåller fibrer. Bedöm din kost enligt ditt helhetsläge.

  • Rör på dig enligt ork.

  • Ta din tid under toalettbesök.

  • En bra ställning underlättar tömningen av tarmen. Knäna ska vara på en högre nivå än höften för att bäckenbottenmusklerna ska slappna av. I synnerhet om du använder toalettsitsförhöjare hjälper en pall under fötterna att hitta rätt ställning för tarmtömning.

  • Duschande med varmt vatten får slutmuskeln i ändtarmsöppningen att slappna av och kan underlätta tarmtömningen.

Uppdaterad 1.11.2021