Gå till sidans innehåll

Hudsymtom hos den palliativa patienten

Svåra sjukdomar, behandlingar och försämrat allmäntillstånd orsakar lätt olika hudsymtom. Vid hudvård inom den palliativa vården betonas förebyggande och egenvård.

De vanligaste symtomen är torrhet, eksem, sår, irritation ja inflammation, klåda och svettning. Med preventiva åtgärder och god egenvård kan man förebygga många hudproblem och att de förvärras.

Trycksår

Trycksår kan uppstå till följd av ett långvarigt sängläge och orörlighet varvid huden utsätts för tryck för länge. Även ett dåligt näringstillstånd utsätter patienten för trycksår. Då man trycker på frisk hud återfår huden snabbt sin normala färg. Ett rött avtryck på huden som inte försvinner på 20 minuter är ett tecken på tryckskada. Oftast uppstår trycksåren på korsbenet, höften, hälar, armbågar och öronen. Skor som sitter dåligt kan också orsaka sår på fötterna då huden utsätts för konstant skavning.

Hudskador som orsakas av tumörer

Cancertumörer på huden kan orsaka att huden skadas och det uppstår sår. Hudmetastaser förekommer oftast i samband med bröstcancer (på bröstkorgen) och melanom, men även andra former av cancer kan spridas till huden.

Hudinfektioner

Försämrat allmäntillstånd och dåligt näringstillstånd försvagar hudens immunförsvar och hudens förmåga att försvara sig mot bakterier, svamp och virus. Svullen hud är även mer utsatt för infektioner.

Cancerbehandlingar försvagar immunförsvaret och utsätter därför för infektioner. De kan också orsaka eksem som bieffekt. I synnerhet nya precisionsläkemedel är förknippade med eksem, inflammerade nagelband, torr hud och flagning samt hårfällning. Om man får hudproblem under cancerbehandlingen ska man alltid berätta om dem för den behandlande läkaren eller sjukskötaren.

Klåda

Orsakerna till klåda kan vara lokala, t.ex. torr hud, eksem eller svettning. Klådan kan också vara endogen, till exempel cancer kan orsaka klåda via ämnesomsättningen. Tilltäppta gallgångar gör att galla samlas i kroppen, huden blir gul och orsakar klåda. Också svår njursvikt kan orsaka klåda. Klådan kan också vara förknippad med en nervskada, till exempel bältros kan orsaka långvarig klåda på området där blåsorna förekom. Fastän klåda inte är ett livshotande symtom kan den vara väldigt besvärlig och försämra livskvaliteten avsevärt om den inte behandlas, den kan bland annat orsaka sömnstörningar och irritation.

Svettning

Svettning kan bero på feber, klimakteriebesvär, långvarig sjukdom eller läkemedelsbehandling. Till exempel vid behandling av cancer används läkemedel som verkar hormonellt och kan orsaka symtom som liknar klimakteriesymtom, såsom svettning och värmevallningar.

Vid behandling av hudsymtom strävar man efter att behandla det som orsakar problemet, planera lämplig lokalbehandling och lindra symtomen, till exempel smärta.

Smörjning av huden är grundläggande för behandling av torr hud (se egenvård).

Trycksår

Förebyggande är viktigt vid behandlingen av trycksår, eftersom det oftast är möjligt att förebygga trycksår. I första hand ska man minska trycket som huden utsätts för. Det är av avgörande betydelse att byta ställning regelbundet med ett par timmars mellanrum. Man kan också använda olika tryckavlastande madrasser och dynor som minskar på trycket som huden utsätts för. Den vårdande enheten bedömer trycksårets klass och planerar en lämplig lokalbehandling. Ibland måste såret också rengöras genom att kirurgiskt avlägsna död vävnad från såret. Om såret är smärtsamt behandlas även smärtan.

Sår som orsakas av tumörer

Sår som orsakas av cancertumörer kan förebyggas och behandlas med strålbehandling. Rengöring och rätt lokalbehandling enligt vårdpersonalens anvisningar är viktiga vid behandling av såret.

Om hudtumören blöder kan man med strålbehandling dämpa blödningen. Blödningen kan också dämpas med lokalbehandlingar (förband och medicin som dämpar blödning på förbandet, kylförpackningar).

Om såret luktar illa kan man använda doftämnen (kattsand, kol, rökelse, olika aromatiska doftämnen) för att täcka lukten. Antimikrobiella förband minskar lukten. Man kan även lägga aromatiska ämnen och antibiotika i förbandet.

En riklig sekretutsöndring kan lindras med kompresser.

Hudinfektioner

Vid hudinflammationer strävar man efter att alltid ta en odling för att utreda orsaken till infektionen. Orsaken kan vara en bakterie, ett virus eller en svamp. Vid behov påbörjar den behandlande läkaren en antibiotikabehandling, men det är inte alltid nödvändigt.

Klåda

Klåda behandlas med lokala krämer, såsom bassalvor och vid behov även kortisonsalva. Man kan också blanda in mentol i bassalvan. Mentolen svalkar huden och lindrar på det sättet klådan. Då man behandlar klåda strävar man efter att behandla orsaken, om till exempel gallgångarna är tilltäppta strävar man efter att öppna dem. Klådan kan också lindras med läkemedel. Vanliga antihistaminer som inte orsakar trötthet har svag effekt, men andra läkemedel kan användas för att lindra klådan.

Svettning

Om svettningen är störande lönar det sig att berätta om det för den behandlande läkaren. Man strävar efter att utreda orsaken till svettningen för att kunna behandla orsaken. Svettningen kan också minskas med läkemedelsbehandling. Till exempel svettning som är förknippad med klimakteriet kan lindras med hormonella läkemedel, men även icke-hormonella läkemedel kan användas för att minska svettningen. Svettning som orsakas av feber kan lindras med febernedsättande läkemedel, till exempel paracetamol eller antiinflammatoriska läkemedel. Ofta är svettningen förknippad med feber som går upp och ner snarare än jämn feber. I sådana fall kan febernedsättande läkemedel leda till kraftigare svettning istället för att minska svettningen.

Förebyggande och egenvård av hudproblem är grundläggande inom den palliativa vården.

Regelbunden kontroll av huden är en del av god egenvård. Genom att smörja huden med bassalva, undvika att tvätta huden, i synnerhet med tvål, för ofta och ersätta tvål med bassalva kan man undvika att huden torkar ut och främja hudens välmående. En kort dusch torkar ut huden mindre än långa duschar.

Rätt skor och kläder förhindrar att skavsår och sår uppstår. Det rekommenderas att i synnerhet patienter med diabetes regelbundet besöker en fotvårdare.

Trycksår

Vid sidan av god hudvård förebyggs trycksår genom byte av ställningar samt med ändamålsenliga sov- eller sittunderlag.

Klåda

Klåda gör att man vill skrapa huden. Därför är det bra att se till att ha korta naglar eller använda bomullshandskar på nätterna. Man ska också undvika svettning och kläder som är irriterande eller kittlar. Det lönar sig att tvätta hud som kliar med bassalva och smörja rejält med oparfymerade bassalvor. Krämburken kan förvaras i kylskåpet, eftersom kall salva lindrar klådan också genom att svalka.

Svettning

Man kan försöka minska svettningen med klädsel och sval inomhustemperatur, samt minska på intaget av njutningsmedel som orsakar svettning, till exempel kaffe, te och starka kryddor.

Uppdaterad 1.11.2021