Gå till sidans innehåll

Diarré hos den palliativa patienten

Inom den palliativa vården är diarré ett ovanligare symtom än förstoppning. Valet av behandling beror på huruvida diarrén är akut eller långvarig.

Diarrén kan vara akut, till exempel förknippad med en infektion, och kräver då akut behandling, eller kronisk, förknippad med en primärsjukdom, och lindras då med läkemedel och läkemedelsfria metoder.

Inom den palliativa vården är de vanligaste orsakerna till diarré en överdriven användning av läkemedel mot förstoppning, förstoppningsdiarré som beror på att tarmen fungerar långsammare, varvid vattnig avföring passerar en förträngning som beror på avföringsmassa eller tumör i tarmen, samt olika slags absorptionsrubbningar. Till exempel efter att bukspottskörteln tagits bort försämras absorptionen av fetter, vilket orsakar fettdiarré.

Också andra läkemedel än läkemedel mot förstoppning kan orsaka diarré. Sådana är till exempel järnpreparat, cellgifter och antiinflammatoriska läkemedel. Inom den palliativa vården är antibiotika en beaktansvärd orsak till diarré. Också en del kroniska sjukdomar är förknippade med diarré.

Akut diarré

Om diarrén har börjat plötsligt och mängden avföring är stor och orsakar vätskebrist eller om diarrén är förknippad med feber eller magont (akut diarré) ska man söka sig till undersökningar via jouren. Om diarrén föregåtts av en antibiotikabehandling tas avföringsprov vid behov.

Långvarig diarré

Också vid kronisk diarré strävar man efter att utreda orsaken och därefter, om möjligt, behandla orsaken. I sådana fall där diarrén beror på överdriven användning av läkemedel mot förstoppning kan man minska dosen eller pausa användningen av läkemedlet. Då diarrén orsakas av läkemedel ersätts läkemedlet om möjligt med ett annat. I fråga om förstoppningsdiarré effektiverar man vid behov behandlingen av förstoppning. I samband med bukspottskörtelsvikt kan fettdiarré lindras med pankreasenzympreparat.

Diarrémediciner kan användas för att minska mängden vattnig diarré. Svår diarré kan också behandlas med läkemedel som dämpar tarmsekretion. Användningen av diarrémedicin vid kronisk diarré ska diskuteras med den behandlande läkaren.

  • Följ förstoppningsläkemedlets anvisningar och ändra doseringen måttligt med 1–2 dagars mellanrum.

  • Drick tillräckligt med vätska. Om diarrén är riklig kan symtomen lindras genom att ta hand om vätskebalansen.

  • Små lättsmälta och lätta måltider rekommenderas.

  • Observera huruvida det finns livsmedel som gör symtomen värre och undvik i sådana fall dem. Till exempel mjölkprodukter, xylitol och fet, stekt mat kan förvärra diarrén.

Uppdaterad 1.11.2021