Gå till sidans innehåll

Blodprodukter i palliativ behandling av symtom

Inom palliativ vård kan blodprodukter ibland användas för att lindra symtom. Bedömningen av behandlingens nytta görs individuellt.

Anemi och blodtransfusion

Det är vanligt att patienter i palliativ vård eller vård i livets slutskede har anemi dvs. en låg hemoglobinnivå. Symtomen av anemi kan vara till exempel trötthet, svaghet, andnöd, hjärtklappning, sömnighet, yrsel, bröstsmärta och dålig ansträngningstålighet. Kroppen vänjer sig långsamt vid en sänkt hemoglobinnivån och då orsakar anemin inte nödvändigtvis störande symtom. Så länge patientens livslängd förväntas vara flera månader och anemin orsakar symtom hos patienten kan anemin korrigeras med blodtransfusion. En korrigering av anemin kan i dessa fall lindra symtomen.

Effekten som blodtransfusioner har på hemoglobinvärdet är kortvarig och varar högst några veckor. I livets slutskede orsakar även primärsjukdomen samma symtom, varvid en blodtransfusion inte avhjälper symtomen.

Låg halt av blodplättar och trombocyttransfusion

Spridningen av en cancersjukdom till benmärgen eller en benmärgsskada som orsakas av behandlingar kan minska produktionen av blodplättar eller trombocyter. Trombocythalten i blodet kan vara relativt låg (< 10–50 x 109/l) innan risken för en allvarlig blödning ökar, eftersom kroppen anpassar sig till de sänkta värdena.

Effekten av trombocyttransfusionen är kortvarig och förutsätter i allmänhet sjukhusvård. Vid behandling av symtom görs transfusioner inte baserat enbart på blodvärden.

Uppdaterad 1.11.2021